Fader vår – Predikan i Hissjö på Bönsöndagen

Predikan av Bjarte Edvardsen över Matt 6:9-13 på bönsöndagen. Lutherska Immanuelförsamlingen i Vännäs firade denna dag gudstjänst tillsammans med Lutherska Församlingen i Umeåområdet (LFU) i bönhuset i Hissjö.

5 maj 2024


Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus! Amen.

9 Så skall ni be:
Fader vår, som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
10 Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja, såsom i himmelen, så ock på jorden.
11 Vårt dagliga bröd giv oss idag,
12 och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.
13 Och inled oss icke i frestelse,
utan fräls oss ifrån ondo.
[Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen.]