Doptal i Öjebyn

Doptal vid Emilia Lea Judevias dop i S:t Jakobs evangelisk-lutherska församling i Piteå av Stefan Hedkvist.

25 oktober 2020


Bibeln innehåller många ställen som uttrycker självklarheter. Men också ställen som lär oss hemligheter som ingen kunnat tänka ut. En självklarhet är att Varje hus är byggt av någon. Ingen som ser ett hus skulle komma på tanken att det kommit till av sig självt eller av en slump. Huset blir en färdig fungerande enhet tack vare att husbyggare bygger efter en väl uttänkt plan. Den självklarheten leder fram till en annan självklarhet som inte alla inser men som vi borde inse: Varje hus är byggt av någon, men Gud är den som har byggt allt. När vi ser på naturen, i alla fall de delar som fortfarande inte är förstörda av människan, borde vi förstå att det finns en konstruktör. Och inte vilken konstruktör som helst. Ända från världens skapelse syns och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur, genom de verk han har skapat.

För ungefär fyra tusen år sedan utmanade Gud Abraham till en omöjlig uppgift: ”Se upp mot himlen och räkna stjärnorna, om du kan räkna dem.” Med hjälp av dagens instrument ser vi så mycket mer och vi börjar ana dimensionen av Guds eviga makt och gudomliga natur – Han som skapat allt genom sitt mäktiga ord. Genom sin profet Jesaja manar Gud oss till en sådan reflektion:

Lyft blicken mot höjden och se:
Vem har skapat allt detta?
Det är han som för fram härskaran
däruppe i räknade skaror.
Med sin stora makt
och sin väldiga kraft
nämner han dem alla vid namn –
ingen enda uteblir.

Vad Gud har för namn på exempelvis Sirius vet vi inte. Att han nämner den alla vid namn innebär inte bara att han vet antalet, han vet också sammansättningen och egenskaperna på varenda stjärna. Han upprätthåller naturlagarna i hela det stora universum. Husbyggaren ska hedras mer än huset. skriver aposteln i stället ur Hebreerbrevet där vi började. Vi fylls av vördnad inför Guds eviga makt och gudomliga natur när vi ser det han har skapat.

Men Bibeln lär oss också saker som inte är självklarheter. Hög är Herren, men han ser till de låga, heter det i en av Psaltarens psalmer. Det har varit en källa till trygghet för Guds folk i alla tider. Varenda en har kunnat säga Min hjälp kommer från Herren som har gjort himmel och jord. Och argumentet är: Har Gud makt och vishet att skapa himmel och jord så kan han också hjälpa mig, fast jag är liten och svag och inte vet hur det ska ske. Hög är Herren, men han ser till de låga. Och det gör han med stor omsorg och kärlek om varenda en. Jesus säger om de små barnen: Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske Faders ansikte.

Jesus har uppenbarat hurdan Gud är. Han är inte bara mäktig utan också full av nåd och sanning. I [Jesus] har vi lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek. I skapelsen ser vi Guds osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur. Jesu himmelske Fader som har denna enorma makt är också stor i kärlek och vakar över varje litet barn. Och hans mäktiga änglar utför hans befallningar så snart de hör ljudet av hans befallning.

Husbyggaren ska hedras mer än huset. Det gäller också frälsningen: Kristus är betrodd som Son att råda över Guds hus. Och hans hus är vi, heter det när vi fortsätter läsa stället i Hebreerbrevet där vi började. När man talar om Guds folk som ett hus använder man ett bildspråk. Man gör en liknelse eller en jämförelse. Jesus har sagt hur han bygger detta förunderliga hus. Det sker med makt och vishet men en makt som är maskerad under enkla medel. Det sker genom dopet och undervisning i Guds ord. Jesus sa efter sin uppståndelse: “Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut.”

Idag blir Emilia döpt. Hon är liten, men alla bebisar är små och när man ser dem så är det inte makt och auktoritet som man kommer att tänka på. De är små och svaga. Men Jesus lär oss att se på de små på ett annat sätt. Vi ska tänka på det Majestät som vakar över barnen. Vi ska tänka på Herren som lovat vara med henne. Hög är Herren men han ser till de låga. Därför ska vi komma ihåg Faderns osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur som visar sig i det han har skapat. Och vi ska tänka på hur Jesus uppenbarat Guds nåd och kärlek. Och vi ska tänka på att Jesus som besegrat döden, uppstått och lever i evighet lovat vara med henne alla dagar till tidens slut.
Dopet är en enkel liten ceremoni. Men Gud har knutit sina löften till dopet i vatten. Så frälser dopet också er, heter det i Skriften. Det gör Emilia till en del i det hus som Jesus bygger och som han som Son råder över. Vi kallar det också Kristi eviga rike, eller himmelriket. Och där är vi trygga. Där är Emilia helt trygg. Amen.

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.