Predikan i Öjebyn Johannes döparens dag

Predikan i S:t Jakobs evangelisk-lutherska församling i Piteå av Stefan Hedkvist över Luk 1:67-80, söndagen efter Johannes döparens dag.

25 juni 2023


Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus! Amen.

67 Hans far Sakarias blev uppfylld av den helige Ande och profeterade och sade:
68 ”Välsignad är Herren, Israels Gud,
som har besökt
och återlöst sitt folk!
69 Han har rest för oss
frälsningens horn
i sin tjänare Davids hus,
70 så som han för länge sedan lovat
genom sina heliga profeters mun:
71 frälsning från våra fiender
och från alla som hatar oss.
72 Han har visat barmhärtighet
mot våra fäder
och tänkt på sitt heliga förbund,
73 den ed han gav
vår fader Abraham:
74 att vi, frälsta från våra fienders hand,
skulle få tjäna honom
utan fruktan,
75 i helighet och rättfärdighet
inför honom alla våra dagar.
76 Och du, barn, ska kallas
den Högstes profet,
för du ska gå före Herren
och bana väg för honom.
77 Du ska ge hans folk kunskap
om frälsningen,
med förlåtelse för deras synder
78 genom vår Guds
barmhärtiga kärlek.
Så ska en soluppgång
från höjden besöka oss,
79 för att lysa över dem
som sitter i mörker
och dödsskugga
och styra våra fötter
in på fridens väg.”
80 Barnet växte och blev starkare i anden, och han levde i ödemarken fram till den dag då han skulle träda fram inför Israel.

Låt oss be!
Herre, vi tackar dig för att du uppfyllt ditt forntida löfte att sända Frälsaren. Sänd din Ande så att vi med öppna hjärtan tar emot de välsignelser du vill ge oss för hans skull. Amen.

Det första kapitlet i Lukas evangelium kan betraktas som det sista i Gamla testamentet. Lukas första kapitel avslutas med Sakarias profetia om Frälsarens ankomst – en profetia med ord och uttryck som vi är vana från Gamla testamentet. Lukas andra kapitel berättar om Frälsarens födelse och då är Nya testamentets tid inne.

Sakarias och Elisabet var gamla. Vid ett tillfälle då Sakarias tjänstgjorde i templet uppenbarade sig ängeln Gabriel med ett glatt budskap: deras bön var hörd och de skulle få en son som de skulle ge namnet Johannes. Sakarias skulle få fröjda sig och jubla. Barnet skulle bli stor inför Herren och bli uppfylld av den helige Ande redan i moderlivet. Han skulle gå före Herren i Elias ande och kraft för att skaffa Herren ett berett folk. Sakarias tvivlade, han sa till ängeln: ”Hur skall jag kunna vara säker på detta? Jag är själv gammal och min hustru är till åren.” Ängeln svarade honom: ”Jag är Gabriel som står inför Gud, och jag är sänd för att tala till dig och ge dig detta glada budskap. Och se, du skall bli stum och inte kunna tala förrän den dag detta sker, därför att du inte trodde mina ord, som skall gå i uppfyllelse när tiden är inne.”

När Sakarias kom ut ur templet kunde han inte välsigna folket som sed var. Han var stum. Den hårda vägen fick Sakarias lära sig att Herrens ord går i uppfyllelse när tiden är inne. När pojken blev omskuren på åttonde dagen och fick namnet Johannes fick Sakarias tillbaka talförmågan och han fröjdade sig och jublade precis så som ängeln sagt. Sakarias välsignade Herren för hans frälsningsgärningar:

Välsignad är Herren,
Israels Gud,
som har besökt och återlöst
sitt folk…

Sakarias profeterade uppfylld av den helige Ande. Fast det var ca 30 år kvar tills Jesus på korset skulle säga: det är fullbordat, så framställer Sakarias återlösningen som ett fullbordat faktum.

Den första delen av Sakarias välsignelse är en profetia om Messias:

68 ”Välsignad är Herren,
Israels Gud,
som har besökt och återlöst
sitt folk.
69 Han har upprättat åt oss
ett frälsningens horn
i sin tjänare Davids släkt,
70 så som han för länge sedan
hade lovat
genom sina heliga profeters mun.
71 Han har frälst oss
från våra fiender
och från deras hand som hatar oss.
72 Han har visat barmhärtighet
mot våra fäder
och tänkt på sitt heliga förbund,
73 enligt den ed han gav
vår fader Abraham,
74 att vi, frälsta ur våra
fienders hand,
skulle få tjäna honom
utan fruktan,
75 i helighet och rättfärdighet
inför honom under alla
våra dagar.

När Sakarias säger att Herren har upprättat åt oss ett frälsningens horn i sin tjänare Davids släkt så syftar det på en person. I gamla testamentet kallas HERREN ”min frälsnings horn”. I Sakarias välsignelse blir det klart att den gudomlige person som kommer med frälsning är Messias som ska födas i Davids släkt.

Vilken frälsning kommer han med? Ja, Sakarias hänvisar till Guds löften genom profeterna och Guds heliga förbund med Abraham. Vilka löften fick Abraham? Gud sade: ”Gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag skall visa dig. Där skall jag göra dig till ett stort folk. Jag skall välsigna dig och göra ditt namn stort, och du skall bli en välsignelse. Jag skall välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig skall alla släkter på jorden bli välsignade.” När vi läser 1 Mosebok och kommer fram till berättelsen om Abraham förstår vi att Gud nu efter tusentals år börjat förbereda Frälsarens födelse i detalj. Gud lovade Abram ett land där Frälsaren skulle födas, och ett folk som skulle känna igen och ta emot Frälsaren när tiden var inne. Gud lovade att Frälsaren skulle födas i Abrahams släkt och bli till välsignelse för alla folk på jorden.

Uppfylld av den helige Ande förklarade Sakarias vad Guds heliga förbund med Abraham gick ut på, nämligen:

att vi, frälsta ur våra fienders hand, skulle få tjäna honom utan fruktan, i helighet och rättfärdighet inför honom under alla våra dagar.

”Fiendernas hand” är syndens, dödens och djävulens makt. Så har det varit sedan syndafallets dag, men Frälsaren kom för att göra djävulens gärningar om intet. Sakarias såg framför sig ett folk som tjänade Herren i helighet och rättfärdighet. Syndens makt var bruten och de skulle tillbe Gud i ande och sanning. Tron på Frälsaren sätter oss i stånd att tjäna Gud utan fruktan.

Sedan Sakarias talat om Frälsaren vänder han uppmärksamheten till barnet som strax innan blivit omskuren – Johannes. Johannes som fick tillnamnet Döparen skulle vara den Högstes profet. Han skulle gå före Herren och bana väg för honom allt i enlighet med profetiorna i Jesaja och Malaki.

Vad innebär det att gå före Herren och bana väg för honom? Johannes skulle ge folket kunskap om frälsning, att deras synder är förlåtna. Vi läser i evangelierna hur Johannes döparen förkunnade lagen och avslöjade synden. Men det var inte hans huvuduppgift. Johannes döparen skulle ge folket kunskap om frälsningen, närmare bestämt att deras synder är förlåtna. Uppfylld av den helige Ande förklarade Sakarias att Guds frälsning består i att han förlåter våra synder.

Det är också vår kallelse att ge folk kunskap om frälsningen, att deras synder är förlåtna. När det behövs måste vi vittna om Guds lag för att människor ska inse att alla har syndat och att ingen har något att berömma sig av inför Gud. Men det är inte vårt egentliga uppdrag som Jesu efterföljare. Vi är kallade att vittna om Jesu frälsningsgärningar. Vårt uppdrag är att förkunna Guds väldiga gärningar som fört oss från mörkret till sitt underbara ljus.

Ta med er detta från Sakarias välsignelse. Kunskap om frälsningen är att veta att våra synder är förlåtna. Så länge en människa tror att hon kan förtjäna frälsning så vet hon inte vad frälsningen är. Vi har fått rätt kunskap om frälsningen när vi accepterat att våra synder är förlåtna för Jesu Kristi skull.

När så Sakarias talat först om Frälsaren och sedan om Johannes Döparen vänder han till sist vår uppmärksamhet till Gud själv. Han förklarar varför Gud ordnat allt så underbart, uppfyllt löftet om Frälsaren och sänt den Högstes profet att ge folket kunskap om frälsningen: allt har skett för vår Guds innerliga kärleks skull.

I kraft av [Guds innerliga kärlek] skall en soluppgång från höjden besöka oss, för att ljus skall skina över dem som sitter i mörker och dödsskugga. Vilket vackert språk Sakarias använder när han talar om Guds innerliga kärlek som ger oss syndernas förlåtelse! Sakarias målar upp för oss hur vi syndare sitter fångna i mörker och dödsskugga i dödens väntrum. Men helt plötsligt lyser en soluppgång från höjden upp mörkret och skuggorna flyr. Herren har sänt sitt ljus och frälsning. Vi befrias från dödens mörka väntrum och försäkras om ett rum i himlen som Frälsaren berett. Han kallar oss från mörkret till sitt underbara ljus – bara för sin innerliga kärleks skull.

Men Sakarias talar inte bara om vad Herren gör för oss. Han talar också om vad Herren verkar i oss. I kraft av sin innerliga kärlek styr han våra fötter in på fridens väg. För sin innerliga kärleks skull leder han oss att ta emot frälsningen så att vi får frid med Gud. Detta är också ett verk av Gud och inget vi kan åstadkomma eller förtjäna. Allt sker i kraft av Guds innerliga kärlek.

Sakarias profeterar om den nytestamentliga tiden som nu skulle ta sin början. Vilken stor förändring det skulle innebära! När vi avslutat Sakarias välsignelse och sedan vänder blad till Lukas andra kapitel så läser vi: Och det hände vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas… Helt plötsligt är vi inne i den nytestamentliga tiden som Sakarias profeterat om. Vi får höra hur Herrens härlighet lyste upp marken kring herdarna och en ängel förkunna: Idag har en Frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias Herren. En soluppgång från höjden hade kommit för att skina över dem som sitter i mörker och dödskugga. Och det är mycket trosstärkande att se hur Gud uppfyller alla sina löften när tiden är inne, och att vi är inneslutna i dessa löften. Amen.

Låt oss be!
Käre, himmelske Fader, vi tackar dig att du sänt din Son att bli vår Frälsare. Hjälp oss alltid behålla kunskapen om frälsningen, att våra synder är förlåtna och hjälp oss att dela med oss av den kunskapen. Lär oss att tjäna dig med glädje och ge oss din frid. Amen.