Friheten i Kristus – Gudstjänst i Ljungby 12:e efter trefaldighet

Gudstjänst i Markuskyrkan – S:t Markus evangelisk-lutherska församling i Ljungby under ledning av Anders Einarsson som läste en predikan av Ola Österbacka över Luk 14:1-11 på 12:e söndagen efter trefaldighet.

27 augusti 2023


Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus! Amen.

1 När Jesus en sabbat gick in för att äta hos en av de ledande fariseerna, vaktade de noga på honom. 2 Då stod en man som led av vatten i kroppen framför honom. 3 Jesus frågade de laglärda och fariseerna: ”Får man bota på sabbaten eller inte?” 4 Men de teg. Han rörde då vid mannen och botade honom och lät honom sedan gå. 5 Sedan sade han till dem: ”Om någon av er har en son eller oxe som faller ner i en brunn, drar han då inte genast upp honom även om det är sabbat?” 6 Det kunde de inte svara på.
7 När han märkte hur gästerna valde ut de finaste platserna, berättade han en liknelse för dem: 8 ”När någon bjuder dig till bröllop, ta då inte den finaste platsen vid bordet. Kanske någon annan av gästerna är mer ansedd än du? 9 I så fall kommer den som bjudit både dig och honom och säger till dig: Ge honom din plats, och då får du skamsen ta den nedersta platsen. 10 Nej, när du är bjuden, gå och sätt dig på den nedersta platsen. När värden kommer ska han då säga till dig: Min vän, sätt dig högre upp. Då blir du hedrad inför alla de andra gästerna. 11 Var och en som upphöjer sig själv ska bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd.”