Gudstjänst i Lutherska Bekännelsekyrkan i Stockholm under ledning av Peter Öman som predikade över Mark 12:1-12 på femte söndagen i fastan. Predikan: 17 mars 2024 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus! Amen. 1 Sedan började Jesus tala till dem i liknelser: ”En man planterade en vingård. Han satte […]

Till inlägget

Gudstjänst i Lutherska Bekännelsekyrkan i Stockholm under ledning av Peter Öman som predikade över Luk 11:14-28 på tredje söndagen i fastan. Predikan: 3 mars 2024 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus! Amen. 14 En gång drev Jesus ut en ond ande som var stum. När den onda anden […]

Till inlägget

Lutherska Bekännelsekyrkan i Stockholm hade denna söndag en sammanlyst gudstjänst med Lutherska församlingen i Stockholmsområdet (LFS). Gudstjänsten leddes av Lars Borgström som predikade över Matt 15:21-28 på andra söndagen i fastan. Predikan: 25 februari 2024 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus! Amen. 21 Jesus lämnade platsen och […]

Till inlägget