Frågor och svar om Bibeln

Lutherska bekännelsebrevet har på sistone börjat en ny spalt som heter ”Frågor och svar om Bibeln”. Man kan skicka in frågor (till lutherska@gmail.com) om ett ämne Bibeln talar om och få svar på det i det påföljande månadsbrevet. Frågarens namn publiceras inte. Läs mer om Lutherska bekännelsebrevet.

Fortsätt att läsa

Nytt samnordiskt nyhetsbrev

Lutherska bekännelsekyrkan, Den lutherske bekjennelseskirke och S:t Johannes församling kommer från och med februari att skicka ut Lutherska bekännelsebrevet, ett samnordisk nyhetsbrev via e-post. Nyhetsbrevet kommer att skickas ut varje månad och kommer främst att innehålla nyheter, nya inspelningar och info om kommande händelser. Du kan börja prenumerera redan nu...

Fortsätt att läsa