Frågor och svar om Bibeln

Lutherska bekännelsebrevet har på sistone börjat en ny spalt som heter ”Frågor och svar om Bibeln”. Man kan skicka in frågor (till lutherska@gmail.com) om ett ämne Bibeln talar om och få svar på det i det påföljande månadsbrevet. Frågarens namn publiceras inte. Läs mer om Lutherska bekännelsebrevet.

Fortsätt att läsa