Förlorad och återfunnen – Gudstjänst i Ljungby 3:e efter trefaldighet