Gudstjänst i Markuskyrkan – S:t Markus församling i Ljungby under ledning av Ingvar Adriansson. Lars Gunnarsson predikade över Joh 4:5-26 på andra söndagen efter trettondagen. 20 januari 2018 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Joh 4:5 och han kom till en samarisk stad som heter Sykar, nära den mark som […]

Till inlägget

Gudstjänst under ledning av Lars Gunnarsson i S:t Markus församling i Ljungby som predikade över Joh 5:31-36 på andra söndagen efter trettondedagen. Video: Hela gudstjänsten Ljudfil: Predikan 15:e januari 2017 31 Om jag vittnar om mig själv är mitt vittnesbörd inte giltigt. 32 Det finns en annan som vittnar om mig, och jag vet att hans vittnesbörd om mig […]

Till inlägget

Gudstjänst under ledning av Lars Gunnarsson i S:t Markus församling i Ljungby som predikade över Joh 4:5-26 på 2:a söndagen efter trettondagen. Video: Hela gudstjänsten Ljudfil: Predikan 17:e januari 2016 Jesus vid Sykars brunn. I den här texten har Jesus ett längre samtal med en person. Vi vet inte om Johannes återger hela samtalet eller endast delar där av. […]

Till inlägget