Vill du möta motgång eller seger? – Predikan i Stockholm 4:e söndagen i påsktiden

Joh 16:16-22