Sök först Guds rike! – Predikan i Stockholm 18:e efter trefaldighet

Predikan i Lutherska Bekännelsekyrkan i Stockholm av Peter Öman över Matt 6:31-33 på 18:e söndagen efter trefaldighet.

Hela gudstjänsten:

16 oktober 2022


Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus! Amen.

31 Bekymra er därför inte och fråga inte: Vad ska vi äta? eller: Vad ska vi dricka? eller: Vad ska vi klä oss med? 32 Allt detta söker hedningarna efter, men er himmelske Far vet att ni behöver allt detta. 33 Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också.