Predikan i Öjebyn på Palmsöndagen

Predikan i S:t Jakobs evangelisk-lutherska församling i Piteå av Stefan Hedkvist över Joh 12:1-16 på palmsöndagen.

14 april 2019


Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

Joh 12:1 Sex dagar före påsk kom Jesus till Betania där Lasarus bodde, han som Jesus hade uppväckt från de döda. 2 Där ordnade de en festmåltid för honom. Marta passade upp, och Lasarus var en av dem som låg till bords med honom. 3 Då tog Maria en hel flaska dyrbar äkta nardusolja och smorde Jesu fötter och torkade dem med sitt hår, och huset fylldes av doften från oljan.
4 Men Judas Iskariot, en av hans lärjungar, den som skulle förråda honom, invände: 5 “Varför sålde man inte den oljan för trehundra denarer och gav till de fattiga?” 6 Det sade han inte för att han brydde sig om de fattiga, utan för att han var en tjuv och brukade ta för sig av det som lades i kassan som han hade hand om. 7 Jesus sade då: “Låt henne vara. Hon har sparat den till min begravningsdag. 8 De fattiga har ni alltid bland er, men mig har ni inte alltid.”
9 En stor mängd judar fick veta att Jesus var där, och de kom inte bara för Jesu skull utan också för att se Lasarus som han hade uppväckt från de döda. 10 Då bestämde sig översteprästerna för att döda även Lasarus, 11 eftersom många judar lämnade dem för hans skull och trodde på Jesus.
12 Nästa dag hade folk i stora skaror kommit till högtiden. När de fick höra att Jesus var på väg in i Jerusalem, 13 tog de palmblad och gick ut för att möta honom. Och de ropade: “Hosianna! Välsignad är han som kommer i Herrens namn, han som är Israels kung!” 14 Jesus fann ett åsneföl och satt upp på det, som det står skrivet:
15 Var inte rädd, dotter Sion!
Se, din kung kommer,
ridande på ett åsneföl.
16 Hans lärjungar förstod först inte detta. Men när Jesus hade blivit förhärligad, kom de ihåg att det var skrivet så om honom och att man hade gjort så för honom.

Låt oss be!
Herre Jesus Kristus, genom ditt ord utför du mäktiga ting. Lasarus kallade du ut ur graven genom ditt ord. Genom ditt ord kommer du också till oss och kallar oss till ditt rike och ger oss din nåd. Hjälp oss att bevara ditt ord i våra hjärtan. Amen.

Ser vi ut över världens länder lider folk i många nationer under makthavare som missbrukar sin makt. De tvingar folk att tjäna sig med arbete, skatter och avgifter, men ger dem varken välstånd, trygghet eller frihet. Idag ska vi lära oss att Jesus är en sann kung men inte lik någon annan. Han regerar genom sitt ord för att skänka oss sin nåd som blir till frälsning och liv. Vi tar emot honom som vår kung och ger honom äran när vi tror hans ord. Honom ska vi tjäna med det bästa vi har.

Jesus är en kung som inte är lik någon annan.

Jesus är Messias, Kungen. Hans rike är ett evigt rike och han äger gudomlig makt och härlighet. Men han framträdde inte under sitt liv på jorden som en mäktig kung utan som en ödmjuk tjänare. Ändå gjorde han mäktiga gärningar som vida övergår allt vad denna världens mäktiga män förmår.

Den här världens mäktiga män har politisk makt så långt som deras inflytande sträcker sig. Med vapenmakt och propaganda kan de utöka sin makt så långt Gud tillåter. De gillar att visa upp sin makt och rikedom. Ofta gör de politiska makthavarna direkt uppror mot Gud och vill att befolkningen ska tacka dem för det goda som Gud försörjer oss med varje dag.

Jesus är en kung av helt annat slag. Han hade en verklig härlighet och makt. Han ägde gudomlig härlighet. Men det var inget som han visade upp. När han kom till Jerusalem red han på en arbetsåsna, inte en stridshäst. Han kom inte med en mäktig armé, fotfolk, ryttare och vagnar. Han kom omgiven av sina närmaste vänner. De flesta av hans lärjungar var enkla fiskare från Galileen.

Hans mäktiga gärningar var också av ett helt annat slag. Han agerade inte i politiskt intresse utan gjorde mäktiga gärningar för att ge Gud äran och bekräfta Guds ords sanning. Han gjorde alla de mäktiga gärningar Gud förutsagt om Messias genom sina tjänare profeterna. Jesus visade med sina ord och gärningar att allt Gud har förutsagt det går i uppfyllelse. Han visade med sin gärning att man kan lita på Guds ord och löften. Jesus gjorde mäktiga tecken och under för att vi ska tro att han är Messias, Guds Son, och ha liv genom tron på honom. Också Jesu ödmjuka tjänargärningar bekräftade Guds ords sanning. Han red in i Jerusalem på en åsna och folket hälsade honom med hosiannarop precis så som det var förutsagt i profetiorna om honom. Allt han gjorde, det gjorde han för att vi ska tro på honom och genom tron bli frälsta.

Jesus var heller inte beroende av rikedom eller vapenmakt för att uträtta något. Med ett ord hade han kallat Lasarus ut ur graven. Jesu gärningar visade att han har makt över döden. Hans ord är mäktigt och uträttar vad det säger. Till och med en som varit död i fyra dagar och redan luktade av förgängelsen hör och lyder. Jesu ord har gudomlig kraft.

Jesus kom som en segerrik konung för att vinna seger. Men hans seger är av annat slag än den jordiska kungar vinner. De vinner segrar i krig eller politiska segrar. Men Jesus segrade över Djävulens, syndens och dödens makt när han dog på korset. Några dagar efter hans intåg i Jerusalem lät han sig gripas, dömas och dödas av sina fiender. Då såg det ut som om fienderna segrat. Men i sin död segrade Jesus över den yttersta fienden, Djävulen. Jesus gjorde hans gärningar om intet. Han tog bort våra synder på korsets trä. Nu kunde inte längre Djävulen anklaga oss inför Gud. Ormens huvud blev krossat. För Jesu skull äger vi syndernas förlåtelse och för hans skull är vi frikända från fördömelsen. På tredje dagen uppstod han så som det var förutsagt. I sin död och uppståndelse triumferade Jesus över fienden. Djävulen och synden kan inte längre hindra oss från att leva med honom i hans rike. Jesu är en kung som inte är lik någon annan.

Vi ska ta emot Jesus som vår kung.

Dagen efter sabbaten red Jesus in i Jerusalem. Många pilgrimer var samlade i Jerusalem för att fira påsk. Många hade redan varit ut till Betania för att se Jesus, och Lasarus som han uppväckt från de döda. Många gick nu honom till mötes från staden. De ropade: ”Hosianna! Välsignad är han som kommer i Herrens namn, han som är Israels konung.” De sjöng ur Psaltaren 118. Den psalmen sjöngs vid påsken när påskalammet slaktades. Gud ledde folket att sjunga denna psalm när Guds sanna offerlamm kom, han som skulle ta bort världens synder. Men folket tänkte inte på att Jesus var Guds offerlamm när de ropade detta. De tog emot honom som Israels konung.

Men Guds ord, som var sått i dem, var sått på stenig mark. De hade hört ordet och tagit emot det med glädje men de hade ingen rot. När lidande och förföljelse kom för ordets skull så kom de på fall. Några dagar senare satte översteprästerna och fariséerna sin plan i verket att döda honom. Då kom också folket på fall och de ropade istället: Korsfäst, korsfäst.

Vi ska också ta emot Jesus som vår kung precis som folket. Vi ärar och tar emot honom som vår kung när vi hör och tror hans ord. Men vi ska inte utgöra en stenig mark för evangeliets sådd. Istället ska vi låta evangeliet om Jesus Kristus bo bland oss i rikt mått. Från Guds ord ska vi hämta undervisning varje dag så att det får bära frukt i våra liv. Från Jesus ska vi vänta hjälpen varje dag så att vi blir bevarade också den dag vi drabbas av lidande för ordets skull. När vi håller oss till Jesus och hans ord så ärar vi vår kung på ett rätt sätt.

Vi ska tjäna vår kung med det bästa vi har.

Jesus kom till Betania vid Oljeberget på fredagen, en vecka före sin död. Han och hans lärjungar hade färdats till Jerusalem från Galileen, först på andra sidan Jordan till Jeriko. Därifrån kom de nu till Betania. I Galileen hade Jesus förutsagt sin död för lärjungarna två gånger. När de närmade sig Jeriko hade han också förutsagt med stor noggrannhet allt vad som skulle hända. Han hade sagt: “Se, vi går upp till Jerusalem, och allt som genom profeterna är skrivet om Människosonen ska gå i uppfyllelse. Ty han kommer att utlämnas åt hedningarna. De ska håna och skymfa honom, spotta på honom, gissla honom och döda honom, och på tredje dagen ska han uppstå.” Men lärjungarna förstod ingenting av detta. Det var fördolt för dem, så att de inte fattade vad han menade. (Lukas 18:31-34) Maria, Lasarus syster, förstod det som lärjungarna inte fattade. Hon förstod att Jesu död och begravning var nära. Jesus bekräftade att hon förstod det. När Maria smort hans huvud och fötter blev hon kritiserad av Judas. Han tyckte att man kunde ha gjort något bättre med den dyrbara oljan än att spilla den på Jesus, något som dessutom gjort honom rikare. Jesus sade då: ”Låt henne vara, hon har sparat denna olja för min begravningsdag.” Hur Maria kunde förstå att Jesu död och begravning var nära vet vi inte. Kanske hade Gud gett henne gåvan att kunna tyda tidens tecken. Våld hotade. Översteprästerna och fariséerna, som hade makten, hade blivit Jesu bittra fiender. Hennes klarsyn kanske inte heller grumlades av den förväntan som de flesta judar hade på Messias och som också lärjungarna var smittade av – att Messias skulle upprätta ett jordiskt rike. Den falska förhoppningen hindrade lärjungarna att förstå Jesu förutsägelser om sin död. Kanske Maria helt enkelt trodde på Jesajas profetia om Messias, att han genom våld och dom skulle bli borttagen för våra överträdelsers skull.

Maria kände på sig att Jesu död var nära. Hon tog fram den bästa och dyrbaraste egendom hon ägde, en flaska äkta nardusolja. Värdet motsvarade en årslön för en arbetare som Judas säger. Hon smorde Jesu huvud med en smörjelse värdig en kung. Men inte bara hans huvud, också hans fötter smorde hon och torkade dem med sitt hår. Maria var Jesu ödmjuka tjänarinna som på detta sätt visade honom sin vördnad och kärlek. Hon gav honom det bästa hon hade.

Inför detta måste vi stanna upp ett slag och pröva oss själva. Ger vi vår himmelske Kung det bästa vi har?

Paulus skriver: Jag är korsfäst med Kristus, och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds Son, som har älskat mig och utgivit sig för mig. (Galaterbrevet 2:19b-20) Vi ger vår Kung det bästa vi har när vi inte lägre lever för oss själva utan för honom som har dött och uppstått för oss. Han har gett oss en rikedom och ett arv som är långt dyrbarare än allting på jorden. Allt det som är på jorden är bestämt att förstöras i eld. Men Jesus har gett oss oförstörbart arv, det eviga livet i himmelen. Vi ger vår Kung det bästa vi har när vi inte längre lever för oss själva och strävar efter att få det som ska gå under utan lever för honom som har kallat oss till sitt eviga rike. Vi ska ödmjukt tjäna vår Kung med det bästa vi har: våra liv, vår tid, vår förmåga

Idag har vi lärt oss att Jesus är en kung som inte är lik någon annan. Han segrar när han dör på korset. Genom sin död och uppståndelse har han gjort Djävulens gärningar om intet och krossat dödens makt. Han regerar för att genom sitt ord ge oss nåd så att vi blir frälsta. Vi tar emot vår Kung och ger honom äran när vi tror på hans ord och bevarar det. Honom ska vi tjäna med det bästa vi har. Vi ska inte längre leva för oss själva utan för honom som har älskat oss och offrat sig själv för oss. Amen.

Låt oss be!
Herre Jesus Kristus, genom din död och uppståndelse har du vunnit seger. Till oss har du kommit med ditt nådiga evangelium för att ge oss del i din seger. Styrk vår tro och hjälp oss bevara ditt ord i våra hjärtan. Lär oss att leva för dig som har dött och uppstått för oss. Dig tillhör äran i evighet. Amen.

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.