Predikan i Öjebyn – 3:e söndagen i påsktiden (Herdesöndagen)

Predikan av Stefan Hedkvist i S:t Jakobs evangelisk-lutherska församling i Piteå över Ps 23 på tredje söndagen i påsktiden (Herdesöndagen).

30:e april 2017


Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

1 En psalm av David.

Herren är min herde,

mig ska inget fattas.

2 Han låter mig vila på gröna ängar,

han för mig till vatten

där jag finner ro.

3 Han ger liv åt min själ,

han leder mig på rätta vägar

för sitt namns skull.


4 Även om jag vandrar

i dödsskuggans dal

fruktar jag inget ont,

för du är med mig.

Din käpp och stav ,

de tröstar mig.

5 Du dukar för mig ett bord

i mina fienders åsyn,

du smörjer mitt huvud med olja 

och låter min bägare flöda över.

6 Ja, godhet och nåd ska följa mig

i alla mina livsdagar,

och jag ska bo i Herrens hus

för alltid.


Herre, skriv dessa ord i våra hjärtan. Amen.

Med bilder hämtade från en herdes arbete beskriver David hur Gud försörjer och beskyddar sitt folk. Men allt uttrycks mycket personligt och vi kan göra Davids ord till våra egna. Det är en bön som den helige Ande själv har gett oss för att hjälpa oss uttrycka vår tacksamhet till Herren och den trygghet vi äger under Herrens vård och beskydd.

Att beskriva HERRENS omsorg om sitt folk med bilden av en herdes arbete var säkert meningsfullt för Gamla förbundets folk, eftersom många av dem arbetade som herdar. David hade också arbetat som herde. Men jag tror att denna psalm har fått en ännu djupare innebörd för oss på grund av Nya Testamentets hänvisningar till Jesus som den gode herden. Jesus säger om sig själv: 11Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. (Joh 10:11). Vi har lärt känna vem den gode herden är och vad han gjort och fortfarande gör för oss.

Den 23:e psalmen beskriver hur HERREN som vår gode herde försörjer och beskyddar oss.

Som vår gode herde ger HERREN oss allt vad vi behöver för vårt liv. Allt vad fåren behövde sammanfattas med orden ”gröna ängar” och ”vatten”. En god herde ledde sina får till gröna ängar och friskt vatten för att de skulle få den mat och dryck de behövde. HERREN ger oss allt vi behöver varje dag. För att uppehålla vårt kroppsliga liv behöver vi mat och dryck, kläder, ett hem, familj, goda vänner, god hälsa, kraft att arbeta, och mycket annat. I sin godhet ger HERREN oss allt detta som vi så väl behöver för vårt liv. Vi ska tacka Gud för allt gott han gör för oss och ger oss. Det ska vi göra med både ord och gärningar.

Men de gröna ängarna och vattnen där vi finner ro, är inte bara en bild för allt vi behöver för vårt kroppsliga liv. Det är också en bild för Guds ord, närmare bestämt evangeliet om frälsningen i Jesus Kristus. Evangelium är vår andliga mat som uppehåller vårt andliga liv. På många ställen i både GT och NT jämförs Guds ord med mat och dryck. Syftet med Guds ord är att föra oss till tro på Jesus Kristus. Hela Skriften handlar om honom. Därför kan också Jesus kallas mat och dryck för våra själar. Jesus Kristus säger om sig själv att han är livets bröd och livets vatten. Denna andliga mat och dryck kan vi bara ta emot så att det blir till liv genom tron på evangelium.

Som den gode herden ger HERREN våra själar liv genom nådens ord. Genom sitt ord leder han oss också på rätta vägar. Och det sker för hans namns skull, dvs. av nåd. Det innebär att det är något som vi inte har förtjänat eller kan förtjäna med våra gärningar utan något som Herren gör och ger därför att han älskar oss.

Den första delen av psalmen handlar om hur HERREN leder oss och ger oss allt vi behöver. Framför allt ger han vår själ liv genom sitt ord. Evangeliet ger ro för våra själar, för det försäkrar oss om att våra synder är förlåtna, det tystar det dåliga samvetet och gör oss frimodiga och glada inför Gud.

Den andra delen av psalmen visar hur HERREN beskyddar sitt folk.

En god herde såg inte bara till att hans får hade tillräckligt med mat och dryck. Han beskyddade dem också mot vilda djur och boskapstjuvar. Kom ihåg att Jesus sagt: Jag är den gode herden, den gode herden ger sitt liv för fåren. Så gjorde också Jesus. Han gav sitt liv för oss. Men han blev inte kvar i döden och graven. Han uppstod på tredje dagen så som han förutsagt. När den Uppståndne sedan visade sig för den förskräckte aposteln Johannes sa han: Var inte rädd. Jag är den förste och den siste och den levande. Jag var död, och se, jag lever i evigheters evighet. Och jag har nycklarna till döden och helvetet. Han som säger så har lovat att vara med oss alla dagar till tidens slut. Och då förstår vi verkligen att vi inte behöver vara rädda. När Jesus leder oss så behöver vi inte vara rädda ens om vi vandrar i dödsskuggans dal. ”Dödsskuggans dal” kan också översättas ”den mörkaste dal”. Det kan syfta på många saker som är mörka, svåra, hotfulla och farliga. ”Den mörkaste dal” kan innefatta alla slags faror som möter oss, inte bara döden. Som den gode herden beskyddar Jesus oss så att ingenting kan orsaka oss någon bestående skada, inte ens döden. Han helar oss från alla ärr och törnar vi fått av livet. Han räddar oss också från den eviga döden. Vi behöver inte vara rädda även om vår vandrig går genom dödskuggans dal.

Oro är en del av vårt liv, ibland kan vi också känna rädsla och i vissa situationer till och med ångest. Vad förmår vi mot alla mörka krafter som hotar oss, vad förmår vi mot Djävulen eller mot döden? Inte ett dugg. Ser vi till vår egen kraft och de faror som möter oss är vårt jordiska liv en vandring i den mörkaste dal. Men vi vandrar inte ensamma. Den gode Herden försvarar oss med sin käpp och stav och därför behöver vi inte vara rädda. Ängslan och ångest kan komma över oss men vi behöver inte bli djupt bedrövade ända till döds. Fast vi mycket väl förtjänat det med våra synder så kommer vi aldrig att bli övergivna av Herren. Jesus har lidit i vårt ställe allt som vi förtjänat med våra synder. På korset ropade han: Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig. I vårt ställe led han ångest och bedrövelse. Han led att vara övergiven av Gud för att vi aldrig skulle bli det. Han led döden i vårt ställe men han uppstod på tredje dagen. Han som segrat över döden överger oss aldrig – inte en sekund. Även om vi vandrar i dödskuggans dal så fruktar vi inget ont. Jesus har vunnit seger över alla andliga fiender, ja, också över synden och döden. Han tröstar oss med sin seger, sin makt, sin nåd och hjälp. Vi kan vara helt trygga med Jesus som vår gode herde.

David avslutar psalmen med att rikta våra blickar till det slut Guds folk ska få. Och nu växlar psalmisten bild. Den bild David målar för oss är inte längre de gröna ängarna där den gode herden vallar sina får. Istället målar han för våra ögon ett palats, kungens hov och den festmåltid kungen låtit duka för de gäster han vill hedra. I vår psalm är detta en bild för den himmelska festen vid Kristus, Konungens, bord. Det dukade bordet, bägaren som flödar över och oljan som vi blir smorda med symboliserar den eviga glädjen i himlen.

Detta är slutet för det folk Jesus leder med sitt ord. I himmelen ska vi fira en evig glädjefest helt trygga och säkra från Satan och alla våra fiender. Ingen ska kunna ta ifrån oss det eviga livets glädje. I himmelen ska vi för evigt, trygga och glada, vara tillsammans med vår gode Herde och Kung, Jesus Kristus, som har tagit bort våra synder och besegrat döden.

I Psalm 23 undervisar den helige Ande oss om andliga sanningar med bilder som är lätta att förstå. Vi ser framför oss den gode herden som vårdar sin hjord och för dem till gröna ängar och friska vatten. Han ger oss allt vi behöver för kropp och själ. Vi kan vara helt trygga hos den gode Herden som med sin käpp och stav försvarar oss mot allt ont och farligt. Vi ser också kungen som inbjuder till fest och glädjen bland dem som fått sin plats vid de dukade borden. De är glada över att de ska få bo i kungens palats för evigt, helt trygga från alla sina fiender. Det är bilder som skänker stor tröst och glädje. Må Herren inpränta dessa bilder i våra hjärtan.

Vi har inget annat att vänta av HERREN nu och i framtiden än godhet och nåd. Ni kan kan frimodigt göra Davids ord till era egna: godhet och nåd ska följa mig 
i alla mina livsdagar,
 och jag ska bo i Herrens hus
 för alltid. Det är den sanning som gäller för er nu och i all framtid. Amen.

Låt oss be!
HERRE Jesus Kristus, vi tackar dig för alla de rika välsignelser du ger till kropp och själ. Vi tackar dig för tryggheten och glädjen i din gemenskap. Fortsätt vårda oss så som du lovat och för oss fram på den väg som leder till livet. Du är den som vunnit förlåtelse åt oss, besegrat döden och för oss till himlens glädje. Dig tillhör all ära. Amen.

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.