Predikan i Öjebyn 2:a efter Trettondagen

Predikan i S:t Jakobs evangelisk-lutherska församling i Piteå av Stefan Hedkvist över Jes 55:1-4 på andra söndagen efter trettondagen.

20 januari 2019


Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

Jes 55:1 Hör, alla ni som törstar,
kom till vattnet!
Och ni som inte har pengar,
kom och köp säd och ät!
Ja, kom och köp säd utan pengar
och vin och mjölk för ingenting.
2 Varför ger ni pengar
för det som inte är bröd,
era inkomster
för det som inte mättar?
Hör på mig, så får ni äta gott
och er själ njuta av feta rätter.
3 Vänd ert öra hit och kom till mig!
Hör, så får er själ leva!
Jag vill sluta ett evigt förbund
med er,
den trofasta nåd
som jag lovade David.
4 Se, honom har jag satt
till ett vittne för folken,
till en furste och ledare för folken.

Låt oss be!
Herre Jesus, lär oss lyssna i tro så att vår själ får leva. Amen.

I Jesaja kapitel 49 presenteras Herrens tjänare som Frälsare för alla människor på hela jorden. Det är för lite för honom att bara upprätta Jakobs stammar. Därför har Herren satt honom till ljus för hednafolken för att Guds frälsning ska nå ända till jordens yttersta gräns. I det femtiotredje kapitlet får vi sedan lära oss hur Herrens tjänare vinner frälsning åt alla människor. Det gör han genom att ta straffet vi förtjänat för att vi istället skulle få hans rättfärdighet:
Han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade.
I nästa kapitel får vi sedan veta mer om de människor han vunnit, församlingen av de troende. Det är alla som tagit emot honom som sin Frälsare. De kommer från alla folk på jorden. Här i världen kommer de att möta fiendskap. Men fast de kommer att mötas av motstånd ska inget kunna göra slut på kyrkan. De kan vara helt trygga. I kapitel 54 har vi detta härliga löfte från HERREN till alla troende:
Även om bergen viker bort och höjderna vacklar, så ska min nåd inte vika från dig eller mitt fridsförbund vackla, säger Herren din förbarmare.
I kapitel 55, där vår predikotext finns, kommer så inbjudan till alla folk att ta emot frälsningen. Den som ropar ut inbjudan är ingen mindre än Herren själv. I denna profetia tar han på sig rollen av en försäljare och platsen är en stor marknad. Han drar uppmärksamhet till sina varor genom att stå där och ropa:
Hör, alla ni som törstar, kom till vattnet! Och ni som inte har pengar, kom och köp säd och ät! Ja, kom och köp säd utan pengar och vin och mjölk för ingenting.

På alla marknader sker en form av byteshandel mellan försäljare och kunder. När affären görs så växlar varor och betalningsmedel ägare. Men denna marknad skiljer sig på många sätt från en vanliga marknader. För det första så är varorna andliga välsignelser. För det andra uppmanas kunderna att komma och köpa utan pengar. De andliga välsignelserna ges av nåd, helt fritt och gratis. Det understryker denne märklige försäljare genom att upprepa erbjudandet: kom och köp utan pengar. Det går inte ta miste på att han erbjuder allt av nåd, helt fritt och för intet. Den som ropar ut inbjudan är Gud själv och han riktar sig till alla som törstar, till alla som saknar betalningsmedel. Och det är så vi måste komma till HERREN. Som människor utan pengar. Som människor som inte har något att komma med inför HERREN. Som tiggare med tom hand.

Vad är det han ger? Vattnet, säden, vinet och mjölken är inte varor som mättar kroppen utan välsignelser som ger själen liv. Det lär vi oss av den tredje versen: Vänd ert öra hit och kom till mig! Hör, så får er själ leva! Vi är innerligt glada att det som ger vår själ liv är en fri gåva av Guds nåd. För vi är alla syndare och har inget att berömma oss av inför Gud. Vi har inget att ge honom så att han blir skyldig att betala igen. Det som ger vår själ liv är inte en välförtjänt lön utan gåvor vi får på grund av Guds stora kärlek och nåd. Skriften lär oss denna enkla sanning: Syndens lön är döden men Guds gåva är evigt liv i Jesus Kristus, vår Herre. (Rom 6:23)

Liksom Herren inbjuder alla människor att komma så utmanar han också alla: Varför ger ni pengar för det som inte är bröd, era inkomster för det som inte mättar? Det är bara HERREN som kan ge oss syndare vad vi behöver. Men det tråkiga är att de flesta accepterar billiga ersättningar som i verkligheten kostar dem livet. När de söker mening och mål på annat håll blir de lätta offer för djävulens list när han lurar människor genom falska profeter som lovar himmelen till dem som iakttar regler om bönetimmar, fastor, matrecept och vallfärder, eller så piskar han upp våld och hot som håller människor borta från Jesus. I ett sekulariserat samhälle locka han med det ögonen eller hjärtat har begär till, lust och njutning, framgång och popularitet, makt och prestige, eller så kväver hjärtat med mörker och förtvivlan. Djävulen har många pilar i sitt koger och den väg han lockar människor in på är krokig och full av snaror och för allt djupare ner i mörkret. Han gör allt han kan för att människor ska gå förlorade. Och många är mer än lätta offer. Många är beredda att satsa allt på en livsstil som Herren varnat oss för i sitt ord.

Fast inte någon förtjänat det, helt av oförtjänt kärlek uppmanar Herren oss att lyssna till honom. Det är ett livsviktigt lyssnande för det ger vår själ liv. Det finns många fällor utlagda här i världen som lockar med framgång om vi lyssnar till andra budskap. Men inget av detta kan ge själen liv. Det är till HERREN vi ska lyssna för att vår själ ska leva. Herren ger oss här instruktion för hur vi ska ta emot de välsignelser han ger av helt nåd. Det sker genom att vi lyssnar till honom. Hör,… vänd ert öra hit och kom till mig, säger HERREN.

På en vanlig marknad kan köparen kanske pruta på priset och göra en bättre affär. Något sådant förekommer inte på Herrens marknad för Guds välsignelser är helt gratis. Det betonas ytterligare när Herren säger: Jag vill sluta ett evigt förbund med er, den trofasta nåd som jag lovade David. Vi har inget att komma med inför Herren, och även om vi hade allt guld och silver i hela världen så skulle vi inte kunna köpa de välsignelser som Herren ger. Herren själv sluter ett evigt förbund med oss. Det är han som agerar och ordnar allt. Han sluter ett nådesförbund med oss. Förbundet är inte beroende av oss utan bygger helt på att Herren är trofast mot sina löften. Han frågar inte efter något från oss utan ger oss allt med den säkerhet som ett evigt förbund garanterar. Och vi tar emot förbundets välsignelser genom tron. Tron är att lyssna till Guds löfte och lita på det. Hör så får er själ leva, säger Herren.

Vad var den trofasta nåd som Herren lovade David? Gud lovade David att i hans ätt skulle Messias, Guds Son födas och han skulle vara kung i ett evigt rike. Löftena till David fick sin uppfyllelse i Jesus Kristus. När folket hälsade honom som Davids Son så erkände de honom som Messias, Frälsaren. Förbundets villkor förkroppsligas i Jesus Kristus. Han var full av nåd och sanning. Jesus påminner oss om profetians inbjudan, att komma till honom för att få det vatten som ger själen liv. I evangeliet för idag hörde vi Jesus säga till kvinna vid Sykars brunn: “Om du kände till Guds gåva och vem det är som ber dig: Ge mig lite att dricka, då skulle du ha bett honom, och han hade gett dig levande vatten…. den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger blir en källa i honom med vatten som flödar fram till evigt liv.”

Det beskriver också på ett bra sätt hur Jesus uppfyller profetian i Jesaja 55. Där sägs att han ska vara en furste och ledare för folken. Men det handlar inte om en politisk ledare. Många av judarna på Jesu tid ifrågasatte honom därför att han vägrade bli deras politiske kung. Ena dagen var man beredda att med våld göra honom till kung. Andra dagen gick man bort från honom sedan man hört hans undervisning. Men det var just på detta sätt han skulle vara en furste och ledare för folken: genom sitt vittnesbörd. Jesus regerar i detta nu på ett dolt sätt i människors hjärtan genom sitt evangelium. Men hans regim ska inte alltid vara dold. En dag ska han framträda som kungarnas kung. Inte heller då kommer han som en politisk kung för att upprätta något tusenårsrike utan i härlighet med sin makts änglar för att hålla dom. Men fram till den dagen gäller Jesajas profetia: Se, honom har jag satt till ett vittne för folken, till en furste och ledare för folken. Det är genom sitt vittnesbörd, evangeliets förkunnelse, som han regerar. Och han är inte bara judarnas furste och ledare utan en ledare för folken. Det ser vi tydligt när Jesus till allas förvåning tar sig an den samaritiska kvinnan. Hon tillhörde inte judarna och man blev förvånad över att han över huvud taget tilltalade henne. Men han var ju satt till ett vittne för folken och det var genom sitt vittnesbörd han skulle vara en ledare, inte bara för människor från ett folk utan för alla folk. I evangelierna ser vi hur Jesus uppfyller all den trofasta nåd Gud lovat David och hur han i detalj uppfyller Jesajas profetia om Herrens tjänare.

Den viktigaste saken vi ska ta med oss från dagens gammaltestamentliga text är att Guds välsignelser ges av nåd, helt gratis. Herren uppmanar oss att höra löftet och ta emot gåvorna genom tron. Vi ska aldrig ens försöka närma oss Gud som en köpman som vill ha vår betalning. Han kommer inte att ge någonting alls åt den som försöker ge honom något i utbyte. För detta är en underlig marknad och en förunderlig bytesaffär. Gud har sänt en Frälsare som tagit vår skuld på sig och för hans skull ger Gud oss alla andliga välsignelser helt gratis. Amen.

Låt oss be!
Herre Jesus, lär oss lyssna i tro till din undervisning. Regera med ditt evangelium i våra hjärtan så att vi får del av alla de andliga välsignelser du vunnit åt oss. Vi tackar dig för att du ger oss allt av nåd. Och så måste det vara för vi har inget som duger till betalning. Vi tackar dig för nådens förbund som varar i evighet. Amen.

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.