Predikan i Norrköping – Söndagen före domssöndagen

Predikan av Stefan Hedkvist i Lutherska Bekännelsekyrkan i Norrköping / Västerås över Luk 12:35-40 på söndagen före domsöndagen.

13:e november 2016


Dagens bön: Herre vår Gud, ge oss kraft att be och vaka och verka för ditt rike så länge det heter “i dag”. När vår tid är ute, öppna då av nåd porten till den himmelska bröllopssalen. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

Lukas 12:35-40
35 Spänn bältet om livet och håll lamporna brinnande. 36 Var som tjänare som väntar sin herre hem från bröllopsfesten och som genast är redo att öppna för honom när han kommer och knackar på. 37 Saliga är de tjänare som Herren finner vakna när han kommer. Jag säger er sanningen: Han ska fästa upp sina kläder och låta dem lägga sig till bords och själv komma och betjäna dem. 38 Saliga är de han finner vakna, även om han skulle komma mitt i natten eller på småtimmarna. 39 Men det förstår ni att om husägaren hade vetat när tjuven kom, då hade han inte låtit någon bryta sig in i hans hus. 40 Var beredda också ni, för Människosonen kommer när ni inte väntar det.”

Låt oss be!
Herre Jesus, du har sagt: ”jag kommer snart”. Vi vill förena oss med hela kyrkan och svara: Amen, kom Herre Jesus. Låt ditt evangelium vara en motiverande kraft i våra hjärtan så att vi håller oss beredda att möta dig när du kommer. Amen.

Guds barn lever av tro. Tron håller fast vid Guds löften. I tron ser vi fram emot en ny himmel och en ny jord som Gud ska skapa, där rättfärdighet bor. Det har Gud lovat. Vi ser fram emot det nya Jerusalem som kommer ner från himmelen och strålar av Guds härlighet. Herren uppmanar oss idag att ständigt vara beredda att ta emot vår himmelska skatt.

Jesus uppmanar oss i dagens text att hela tiden vara redo att möta honom när han kommer tillbaka. I verserna tidigare ger han en härlig uppmuntran som hör nära samman med denna uppmaning:
Var inte rädd, du lilla hjord, för er Far har beslutat att ge er riket.
 
33 Sälj vad ni äger och ge åt de fattiga. Skaffa er en börs som inte slits ut, en outtömlig skatt i himlen, dit ingen tjuv når och där ingen mal förstör. 34 För där er skatt är, där kommer också ert hjärta att vara.
(Luk 12:32-34)

Guds folk i alla tider och på alla platser är så många att de inte går att räkna. Men Guds församling är i varje tid och på varje plats en liten skara. Men vi är föremål för Guds särskilda kärlek. Han har köpt oss till sitt egendomsfolk med Kristi dyra blod och har överlämnat oss i den gode Herdens vård. Jesus använder ordet ”hjord” för Guds församling eftersom de troende på många ställen liknas vid får som vårdas av den gode Herden, Jesus Kristus.

Fadern har beslutat att ge oss riket. Detta beslut har sin grund i Guds fria och oförtjänta kärlek till oss. Före världens grundläggning har han utvalt oss i Kristus för att vi ska tillhöra honom, för att han ska låta sin nåd överflöda mot oss. Av nåd för Kristi skull har han beslutat att ge oss riket utan att vi på något sätt förtjänat det. På grund av detta beslut så behöver vi inte vara rädda. Ingenting kan beröva oss Guds rike, varken fiender eller nöd.

Det är viktigt att vi hela tiden är medvetna om var vår skatt är. Vår skatt är i himmelen och vårt rätta hemland är det himmelska riket som Fadern beslutat ge oss. Det ska återspegla sig i vår attityd till jordiska ting. Allt Gud ger oss ska vi vara redo att dela med oss av till andra. Jesus säger: ”Sälj vad ni äger och ge gåvor.” Det är den attityd som finns hos människor som har sin skatt i himmelen. Jesus säger inte ”skaffa er egendom och behåll den för er själva”. Men det är nog den attityd som de flesta har.

Jesu ord där er skatt är, där kommer också ert hjärta att vara är allmängiltigt. Om man har jordisk egendom som sin skatt så kommer tankarna att kretsa kring det. Om man värderar makt så kommer man att agera för att få makt. Om vi har vår skatt i himlen så kommer vi att använder vår tid, vår förmåga och även våra jordiska tillgångar till att förbereda oss för att motta den himmelska skatten. Om vår skatt är i himmelen så kommer det att återspegla sig i vårt liv så att vi vill leva till Guds ära, tacka Gud och tjäna honom med allt vi har och vittna om hans frälsning.

Guds rike får vi som gåva, inte för att vi förtjänat det, utan därför att Gud beslutat att ge oss det. Men vi ska ständigt vara aktiva och verksamma i våra förberedelser för att motta skatten i himmelen. Det är detta som Jesus uppmanar oss till i de verser som sedan följer. Han gör det genom två liknelser.

Vi ska vara aktiva och beredda som tjänare som förbereder en bröllopsfest. Liknelsen är hämtad från den judiska bröllopsceremonin. Bröllopet började med att brudgummen for till brudens hem för att hämta henne. Det kunde vara en lång resa. Medan han var borta förberedde tjänarna mottagningen av brudgummen och hans brud. Jesus vill att vi ska vara sådana tjänare som håller allt redo för hans återkomst. När han säger spänn bältet om livet så betyder det ”arbeta flitigt med förberedelserna och var hela tiden aktiva”. Genom att spännna bältet om livet fäste man kläderna så att de inte hindrade arbetet. Och så var man klädd under hela arbetspasset. När Jesus säger att vi ska spänna bältet om livet så innebär det att vi hela tiden ska arbeta med förberedelserna för hans ankomst. Vi ska hela tiden vara inriktade på att tjäna vår Herre tills han kommer. Först då är arbetspasset slut.

Jesus säger också: håll lamporna brinnande. Tjänarna skulle hålla huset upplyst. Även om brudgummen kom tillbaka med sin brud mitt i natten så skulle de inte behöva mötas av ett mörkt och tyst hus med sovande tjänare. Mitt i natten brukar de flesta sova men brudgummens tjänare skulle vara vakna. Ljusen skulle lysa och tjänarna skulle vara redo att ta emot honom. Liknelsen lär oss att vi alltid ska vara beredda för att ta emot Jesus när han kommer.

Det är lätt att utifrån denna liknelse associera till Jesu uppmaning: Låt på samma sätt ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er Fader i himlen (Matteus 5:16). Paulus skriver också: Gör allt utan att klaga och tveka, så att ni blir fläckfria och rena, Guds oskyldiga barn mitt ibland ett falskt och fördärvat släkte, bland vilka ni lyser som stjärnor i världen, när ni håller fast vid livets ord. (Fil 2:14-16)
Att hålla lamporna brinnande innebär två saker:
att hålla fast vid livets ord, och
att göra goda gärningar.
Det är med tron vi håller fast vid livets ord. Guds ord stärker vår tro. Därför ska vi varje dag läsa Guds ord så att vi gör framsteg i tron. Med vår mun ska vi bekänna vårt hjärtas tro. Vi ska också följa Anden som helgar oss och göra gott mot alla människor. På det sättet ska vårt ljus lysa för människorna så att Fadern blir prisad.

Den tjänare som hela tiden är aktiv i Herrens tjänst tas inte med överraskning den dag Kristus kommer tillbaka. Som en kraftig uppmuntran till uthållighet i tjänsten säger Jesus: Saliga är de tjänare som Herren finner vakna när han kommer. Jag säger er sanningen: Han ska fästa upp sina kläder och låta dem lägga sig till bords och själv komma och betjäna dem. Det är stort. Guds godhet och nåd flödar över. Det räcker inte med att han ger oss riket. Herren ska själv betjäna dem som troget tjänat honom.

Den andra liknelsen handlar om husägaren som vaktar sitt hus. Liknelsen lär oss att tidpunkten för Herrens återkomst är oförutsägbar. En tjuv annonserar aldrig sin ankomst i förväg. Husägare kan aldrig lämna huset öppet eller obevakat. Ingen husägare tänker: ”tjuven kommer inte denna helg så jag kan lämna olåst medan jag är borta”. Nej, han kontrollerar istället att alla dörrar och fönster är stängda och låsta. Han kan ju aldrig veta när tjuven ska komma. Av liknelsen lär vi oss att tidpunkten för Herrens ankomst inte går att beräkna, ja, den kommer när de flesta inte väntar det. Därför ska vi hela tiden vara redo att ta emot honom när han kommer, oavsett när det blir.

Kom ihåg löftet som Jesus gav strax före våra liknelser: Var inte rädd, du lilla hjord, för er Far har beslutat att ge er riket. Löftet motiverar oss att hålla oss alerta och redo för Jesu återkomst. Människans fallna förnuft ser på saken på ett helt annat sätt: ”Det verkar oförnuftigt att göra som Jesus säger. Den som inte är inriktad på att skaffa sig egendom – vad har han för säkerhet inför framtiden? Man kan väl inte leva på att göra gott mot andra. Dessutom verkar det medföra ett massa obehag att vittna om Kristus. Man kan bli hånad, eller till och med förföljd. Det verkar rent av farligt att tillhöra Kristus. Det förnuftigaste verkar vara att sätta ljuset under skäppan.”

Men Jesus höjer vår blick och ger oss en helt annan vy. Vår skatt är i himmelen och den kan ingen beröva oss. Den skatten är outtömlig och den kan inga tjuvar nå. Vi behöver inte vara rädda fattigdom, nöd eller fiender. Inget av allt detta kan beröva oss Guds rike. Fadern har beslutat att ge oss riket. Hans beslut står fast. Att tjäna Jesus och förbereda hans återkomst är det tryggaste vi kan göra. Även om det leder till förföljelse kan vi vara trygga för vi vet hur det ska sluta.

Däremot är det livsfarligt att vända sitt hjärta till jordisk egendom, makt eller framgång och sträva efter det. Det är livsfarligt att dölja att vi är kristna och upphöra att vara ljus för välden. Även om vi på det sättet skulle komma undan hån och dessutom vinna stora rikedomar så är det fullkomligt livsfarligt. Det innebär att vi på Kristi dag bara äger det som ska brännas upp i eld och förkastas.

Därför ska ni lära er detta löfte utantill och alltid ha det som en kraftig uppmuntran till att vara ljus i världen och vara aktiva som Kristi tjänare oavsett vad det får för konsekvenser: Var inte rädd, du lilla hjord, för er Far har beslutat att ge er riket. Amen.

Låt oss be!
Herre, du har berett ett evigt rike åt oss. Herre, hjälp oss att ha vårt hjärta vänt till denna skatt. Herre, hjälp oss att hålla oss redo att ta emot denna gåva som Fadern beslutat ge oss. Herre hjälp oss att alltid vara aktiva som dina tjänare så att vi kan möta dig med ljus och glädje den dag du kommer. Herre Jesus, kom snart. Amen.

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.