Predikan i Norrköping på Herdesöndagen

Predikan av Stefan Hedkvist i Lutherska Bekännelsekyrkan i Norrköping / Västerås över Joh 10:1-10 på tredje söndagen i påsktiden.

15:e april 2018


Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

1 Jag säger er sanningen: Den som inte går in i fårfållan genom porten utan tar sig in från annat håll, han är en tjuv och en rövare. 2 Men den som går in genom porten är fårens herde. 3 För honom öppnar portvakten, och fåren lyssnar till hans röst. Han kallar på sina får och nämner dem vid namn och för ut dem. 4 När han har fört ut alla sina får går han före dem, och fåren följer honom eftersom de känner hans röst. 5 Men en främling följer de inte utan flyr från honom, för de känner inte främlingars röst.” 6 Denna liknelse berättade Jesus för dem, men de förstod inte vad han ville säga dem.
7 Då sade Jesus än en gång: “Jag säger er sanningen: Jag är porten till fåren. 8 Alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare, men fåren har inte lyssnat till dem. 9 Jag är porten. Den som går in genom mig ska bli frälst, och han ska gå in och gå ut och finna bete. 10 Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv, och liv i överflöd.

Herre, hjälp oss komma ihåg dina ord. Amen.

Jesus undervisar oss om andliga sanningar genom att göra en jämförelse med välkända ting. Många levde på fårskötsel och de som lyssnade till Jesus visste hur det gick till. Men det är inte fårskötseln han vill förbättra utan vår andliga insikt. Jesus jämför sig själv i vårt stycke med porten till fårfållan. Strax efter vår text är han den gode herden. Men så kan det gå till i liknelser, och det gäller för oss att förstå vad jämförelserna gäller. De som hörde Jesus jämföra sig med porten till fårfållan förstod inte vad han menade, inte förrän Jesus förklarade liknelsen. Det är inte så lätt att utan förklaring förstå hur en person kan jämföras med en port. Men Bibelns förklaring visar i viken mening jämförelsen görs, och ofta kan sammanhanget ge en ökad förståelse.

Jesus framställde liknelsen om porten till fåren och liknelsen om den gode herden direkt efter händelserna som skildras i kap 9. Jesus hade botat en man som varit blind sedan födseln. Fariséerna hade hotat en blindfödde för att han skulle ta avstånd från Jesus. När mannen höll fast vid sin bekännelse att Jesus var en profet uteslöt de honom ur synagogan och drev bort honom. Det innebar att han blev utstött ur samhället. Fariséerna agerade som tyranner. Den blindfödde fick verkligen lida för sin bekännelse.

Jesus fick höra att de hade drivit bort honom. Som den gode herden sökte Jesus upp den utstötte mannen och tog vård om honom. Han förde honom till den frälsande tron. Sedan sa Jesus: ”Till en dom har jag kommit i världen, för att de som inte ser ska se och för att de som ser ska bli blinda.” Några fariséer som var med honom hörde detta och sade: ”Inte är väl också vi blinda?” Jesus sade: ”Om ni vore blinda skulle ni inte ha någon synd. Men nu säger ni att ni ser. Därför står er synd kvar.”

Fariséernas synd manifesterade sig i att de med stor hårdhet försökte hindra människor att tro på Jesus. Men som Guds folks ledare borde de istället ha undervisat om Frälsaren och lett dem till honom. Jesus framställde dagens liknelse som en straffpredikan över fariséerna för att de skulle omvända sig. Samtidigt var liknelsen till tröst för den blindfödde och alla andra som trodde på honom. Jesu liknelse passade precis hans åhörare. Framför sig hade han både mannen som blivit utesluten ur synagogan för hans skull, sina lärjungar och en del fariséer. Alla fick höra precis vad de behövde höra. Mannen behövde tröst och fariséerna tillrättavisning.

Någon kanske tycker att Jesus var väl kategorisk när han stämplade alla som kommit före honom som tjuvar och rövare. Men det är lätt att avgöra om fariséerna var rätta andliga ledare för Guds folk. Eftersom de försökte snärja Jesus och hindrade människor från att tro på Jesus, som med ord och gärning visade att han var sänd av Gud, avslöjade de sig som falska lärare och ledare. Det är lika lätt att avgöra vilka som är rätta andliga ledare idag: rätta lärare predikar evangeliet om Kristus så som Bibeln lär för att alla människor ska tro på honom och genom tron ha liv i hans namn.

Vi kan tillämpa Jesu liknelse på vår situation. Jesus säger: jag är porten till fåren. Vi ska bara släppa in dem i våra liv som kommer till oss genom porten till fåren, som är Jesus Kristus. Vi ska bara lyssna till och följa dem som håller sig till Bibeln och förkunnar Guds ords sanning som ger all ära till Jesus som världens Frälsare.

Men vi lever i ett samhälle där många olika budskap når oss via tv, tidningar, radio och internet. Många av oss ägnar ganska mycket tid åt detta enorma utbud av åsikter, påståenden, kommentarer och inlägg, information och desinformation, sanning, halvsanning och lögn. Det gäller för oss att öva upp förmågan till källkritik. Vi måste undersöka varifrån informationen kommer och om den överenstämmer med sanningen. Då det gäller tron så är Bibeln ensam norm för vad vi ska tro och vad vi inte ska tro, vad vi ska göra och vad vi inte ska göra. Jesus varnar oss; de som förkunnar främmande läror åstadkommer inget gott. Jesus säger: Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. De som hindrar den rätta tron på Jesus åstadkommer inget annat än andlig död.

Det handlar också om vem som har rätt till oss. På Långfredagen hörde vi hur Jesus med sitt blod köpte oss för att vi ska tillhöra honom. Han är Guds sanna offerlamm som med sitt blod sonat all vår synd. På Påskdagen hörde vi hur han triumferande gick ut ur sin grav. Hans seger över döden är vår seger. Han har skänkt oss livet. Jesu uppståndelse innebär att Jesus inte bara var en god herde för sina lärjungar under den tid han vandrade tillsammans med dem på jorden. Han är uppstånden och lever. Han är den gode herden för Guds folk i alla tider och hans rike är evigt. Han är med oss alla dagar, leder och vårdar oss.

I dagens liknelse säger Jesus: Jag är porten. Den som går in genom mig ska bli frälst, och han ska gå in och gå ut och finna bete. Det innebär att Jesus ska vara centrum i vårt liv. Allt som verkligen betyder något i vårt liv börjar och slutar med honom. Jesus vill att vi ska komma till honom och lyssna till hans ord för att vi ska bli frälsta. Genom sitt ord ger han oss näring för våra själar. Genom sitt ord, och med sin nåd och sin makt, vårdar och beskyddar han oss varje dag. Jesus har en helt annan avsikt än de falska lärarna och resultatet av Jesu arbete är något helt annat. De falska ledarna kommer för att stjäla, slakta och döda. Men Jesus säger om de sina: Jag har kommit för att de ska ha liv, ja, liv i överflöd.

Jesus jämför förhållandet mellan sig och de sina med den gode herdens relation till sina får. Den gode herden känner alla sina får. Jesus känner våra svagheter och starka sidor, våra bekymmer och glädjeämnen. Han bär oss igenom alla svårigheter. Han bevarar och beskyddar oss för allt ont och farligt. Han talar till våra hjärtan i sitt ord. När vi följer honom och lyssnar till honom finner vi ro för våra själar. Hans ord och sakrament är för oss som gröna ängar och friska vatten där vi finner ro som psalmisten säger i Psalm 23.

Men det är inte bara herden som känner sina får. Fåren känner också honom. De som tror på honom känner igen hans röst, lyssnar till honom och följer honom. Men de flyr bort från främlingar eftersom de inte känner igen deras röst. Så har troende gjort i alla tider, gör det fortfarande. Det är nödvändigt att gång på gång varna för falska lärare. Men det innebär inte att de troende är lättlurade personer som är beredda att följa vem som helst som framför ett budskap. De känner igen Jesu röst och kan skilja den från främlingars röst som de flyr bort från. På detta sätt skiljer sig Guds folk från människor i allmänhet. Många människor attraheras av olika religiösa spekulationer. Många människor utgör ett lätt byte för falska andliga ledare – men inte Guds folk. Om de inte känner igen herdens röst så flyr de. Om någon förkunnar ett budskap som vi inte känner igen från vad vi hört av Jesus så vill vi inte lyssna eller ta intryck. Tvärtom aktar vi oss.

Historien om den blindfödde som fick sin syn i kap 9 är ett utmärkt exempel på det Jesus undervisar om. Fariséerna var många och ansedda. De hade makt och inflytande. De aktades som folkets andliga ledare. Fast de var många och inflytelserika så hade de ändå inget inflytande över mannen som blivit botad av Jesus. Han lät sig inte imponeras av deras antal, anseende och makt. Fast de försökte få honom att tro att han skulle ge ära åt Gud genom att säga att Jesus var en syndare så kunde de inte rubba hans övertygelse. Fast de försökte skrämma och hota honom så kom de ingen vart. Fast de utsatte honom för tyranniska hot och orsakade honom mycket stora svårigheter i livet kunde de inte få honom att böja sig. Fast han blev utdriven och i fortsättningen skulle få leva utstött ur samhället som en spetälsk lyssnade han inte till dem. Han kände inte igen deras röst och följde dem inte. Men det betyder inte att han var en hårdnackad och tjurig person som inte lyssnade till någon annan människa. Så fort Jesus fann honom och förkunnade evangeliet för honom böjde han sig ned och tillbad honom. Han kände igen Jesu röst, lyssnade till honom och följde honom. Precis så har Guds folk gjort i alla tider och gör det fortfarande. De låter inte lura sig av dem som framför främmande budskap utan följer den gode herden och lyssnar till hans röst.

Liksom den blindfödde blev beskylld för att helt och hållet vara en syndare när han inte böjde sig för fariseernas hot händer det att vi blir beskyllda för att vara trångsynta och intoleranta, som företräder ett föråldrat socialt förtryck som skapar skuldkänslor. En modern människa förväntas vara öppen och tolerant – speciellt mot det moraliskt förbjudna. Men låt dem kalla oss trångsynta när vi inte godtar alla möjliga budskap, livsåskådningar och livsstilar. Vi lyssnar till Jesu ord men förkastar budskap som strider mot Guds ord.

Någon kanske frågar: varför? Är det verkligen så viktigt att stå emot tidsandan? Är det inte bättre att anpassa sig till moderna värderingar och följa med strömmen? Det är för att frälsningen bara finns hos Kristus. Den som lyssnar till honom och följer honom ska bli frälst och finna näring för sin själ. Hos ingen annan finns frälsning. Han bär namnet Jesus därför att han är vår Frälsare. Därför ska vi inte lyssna till andra budskap, utan öppna vårt hjärtas dörr för Jesus. Honom ska vi lyssna till och följa, oavsett vad det får för konsekvenser. Vi litar på att Jesus är den gode herden som leder oss till livets vattenkällor. Amen

Låt oss be!
Herre, Jesus Kristus, du är vår gode herde som leder oss till livet. Bevara oss så att vi inte blir påverkade av falska budskap. Öppna våra hjärtan för dig så att vi lyssnar till ditt ord och följer dig. Endast i dig finns frälsningen. Amen.

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.