Predikan i Norrköping på 3:e söndagen efter Trettondagen

Predikan av Stefan Hedkvist i Lutherska Bekännelsekyrkan i Norrköping / Västerås över Matt 8:1-13 på tredje söndagen efter Trettondagen.

21:a januari 2018


1 När han gick ner från berget följde stora skaror efter honom. 2 Då kom en spetälsk fram och föll ner för honom och sade: ”Herre, om du vill, så kan du göra mig ren.” 3 Jesus räckte ut handen och rörde vid honom och sade: ”Jag vill. Bli ren!” Genast blev mannen ren från sin spetälska.
4 Jesus sade till honom: ”Se till att du inte berättar det för någon. Gå i stället och visa dig för prästen och bär fram den offergåva som Mose har föreskrivit. Det blir ett vittnesbörd för dem.”
5 När Jesus var på väg in i Kapernaum, kom en officer fram och bad honom: 6 ”Herre, min tjänare ligger förlamad där hemma i svåra plågor.” 7 Jesus sade till honom: ”Jag kommer och botar honom.” 8 Officeren svarade: ”Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak. Men säg bara ett ord, så blir min tjänare frisk. 9 Jag är själv en man som står under befäl, och jag har soldater under mig. Säger jag till en: Gå, så går han, och till en annan: Kom, så kommer han, och till min tjänare: Gör det här, så gör han det.”
10 När Jesus hörde detta, blev han förundrad och sade till dem som följde honom: ”Jag säger er sanningen: Inte hos någon i Israel har jag funnit en så stark tro. 11 Och jag säger er: Många ska komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. 12 Men rikets barn ska kastas ut i mörkret utanför. Där ska man gråta och gnissla tänder.”
13 Till officeren sade Jesus: ”Gå. Så som du trott ska det ske för dig.” Och i samma stund blev hans tjänare frisk.

Låt oss be!
Herre Jesus Kristus, lär oss idag vad den rätta tron är. Ge oss den tro som du gav den romerska officeren – en fast tro på ditt ord som också gör oss ödmjuka. Du, Herre Kristus, har all makt i himmelen och på jorden. Lär oss i dag att du vill handla med oss genom ditt ord. Amen.

I bergspredikan förklarade Jesus Mose lag. Dagens evangelium skildrar två under som skedde efter att Jesus hållit sin förklaring av Mose lag. Händelserna har koppling till lagens undervisning. Det första undret visar att Jesu nåd förmår mer än Mose lag, det andra undret visar att Jesu nåd sträcker sig till alla. Båda dessa under visar att Jesu nåd innefattar även dem som lagen utesluter.

Efter att Jesus hållit sin bergspredikan kom en spetälsk fram och föll ner för honom och sade: ”Herre, om du vill, kan du göra mig ren.” Jesus räckte ut handen och rörde vid honom och sade: ”Jag vill. Bli ren!” Genast blev mannen ren från sin spetälska. Detta under visar att Jesu nåd förmår det som lagen inte kan utföra. Enligt lagen skulle en person som hade symptom på spetälska undersökas av prästen och sedan hållas inlåst i sju dagar och därefter på nytt undersökas. När det stod klart att han hade spetälska skulle den sjuke förklaras oren och uteslutas ur folkets gemenskap. Den sjuke skulle hålla sig skild från människor och ropa: ”Oren, oren”, när han såg någon i närheten. Mose lag hade ingen hjälp att erbjuda den sjuke, utan fängslade och uteslöt honom. I Joh 1:17 heter det: lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Jesu nåd uträttar något helt annat än lagen.

Mannen som kom fram till Jesus bröt mot lagen. Lagen befallde ju att han skulle hålla sig borta från människor och varna dem med höga rop. Men lagen kunde inte hindra denne man från att komma till Jesus. Jag tror inte heller att syftet med Mose lag var att förbjuda sjuka att komma till Messias för att bli botade av honom. Messias var ju utlovad som den som skulle komma med läkedom och befria dem som hölls fångna av lagen. Det heter i Malaki 4:2: Men för er som fruktar mitt namn ska rättfärdighetens sol gå upp med läkedom under sina vingar. Då ska ni komma ut och hoppa likt kalvar som släpps ur sitt bås.

Denne man höll sig i alla fall inte undan som lagen befallde utan kom och föll ned för Jesus. Med sin bön uttryckte han sin tro. Han trodde att Jesus hade gudomlig makt och kunde göra under. Han var samtidigt beredd att underkasta sig hans vilja. Han var övertygad om att Jesus kunde göra honom frisk men han var samtidigt beredd att acceptera ett nej, om så var Jesu vilja. Han sa: ”Herre, om du vill, kan du göra mig ren.”

På samma sätt ska vi be. Vi ska inte föreskriva Gud hur han ska hjälpa oss utan ta emot både gott och ont från Guds hand och lita på att han svarar oss i en tid och på ett sätt som är i enlighet med hans goda och nådiga vilja.

I detta fall klargjorde Jesus genast vad som var hans vilja: Jesus räckte ut handen och rörde vid honom och sade: ”Jag vill. Bli ren!” Genast blev mannen ren från sin spetälska. Jesu ord här är av samma dignitet som orden ”Varde ljus” vid skapelsen. Jesu ord har gudomlig makt och uträttar vad de säger. Det visar vem han är. Han är Skaparen som har makt över sin skapelse och hans ord uträttar vad de säger. I detta under lär vi också känna Jesu vilja. Han är full av nåd och hjälper alla dem som vänder sig till honom.

I det första undret visar Jesus att han i sin nåd uträttar vad lagen inte förmår. Lagen är Guds gåva och den som följer Mose lag blir välsignad på många sätt. Och det är genom att följa Guds bud vi visar vår tacksamhet till Gud och visar våra medmänniskor att vi är kristna. Men lagen kan aldrig ge frälsning, förlåtelse, nåd från Gud, räddning från döden, uppståndelse och liv. Det får vi bara från Jesus. Han är den store läkaren till kropp och själ.

I det andra undret visar Jesus att hans nåd inte har några gränser. Hans nåd sträcker sig till alla människor. I det första undret botade han en av Israels barn som var utesluten ur folkets gemenskap. I det andra undret botar han en hednings tjänare. Hedningarna var uteslutna från Israel på grund av den skiljemur som lagen utgjorde – den skiljemur som Jesus rev ner när han dog för alla på korset och gav alla människor en öppen väg till Gud.

En officer i den romerska krigsmakten vände sig till honom för att få hjälp. En jude skulle aldrig gå in i hedningens hus men Jesus var genast beredd att gå till honom. Detta är ytterligare ett exempel som lär vi oss att alla är välkomna till Jesus. Han förkastar ingen som kommer till honom, vem det än är. Ingen enda blir avvisad. Den som inte tillhör Guds folk och den som av lagen är utesluten ur gemenskapen är lika välkomna till Jesus. Må Gud lära oss att vi själva är välkomna till honom även om lagen utestänger oss på grund av våra synder. Må Gud lära oss att återspegla Jesu förhållningssätt gentemot andra. Vi ska inte stänga någon ute, utan välkomna alla med den generositet som vi lär oss av Jesus.

När officeren hörde att Jesus var beredd att komma till honom tyckte han att det var överflödigt. Hans svar gav uttryck för en stark tro. Officeren svarade: ”Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak, men säg bara ett ord, så blir min tjänare frisk. Också jag är en man som står under andras befäl, och jag har soldater under mig. Säger jag till en: Gå, så går han, och till en annan: Kom, så kommer han, och till min tjänare: Gör det här, så gör han det.” När Jesus hörde det, blev han förvånad och sade till dem som följde honom: ”Amen säger jag er: I Israel har jag inte hos någon funnit en så stark tro.

Officeren var övertygad om att Jesus kunde befalla vad han ville och att det skulle ske. Han väntade bara ett ord från honom. Han trodde att Jesus var en gudomlig person med gudomlig auktoritet. Av officerens exempel lär vi oss vad en stark tro är. Vi ska också hålla Jesu ord för sanna och tro att det sker som Herren lovar och säger.

Den som förtröstar på Jesu ord har den frälsande tron och ska komma till himlen. Men den som inte tror ska bli fördömd. Jesus kommenterade officerens tro med dessa ord: I Israel har jag inte hos någon funnit en så stark tro. Jag säger er: Många ska komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. Men rikets barn ska kastas ut i mörkret utanför. Där ska man gråta och skära tänder.”

Rikets barn syftar på Israels folk som fått Guds löften. ”Rikets barn” ska kastas ut. Varför? Ja, därför att de övergav tron. Vi ska följa officerens exempel. Hör vi bara ett ord från Jesus så ska vi säga: ”amen, det är sant och det ska ske, himmel och jord och hela skapelsen ska höra och lyda.” En sådan förtröstan ska vi ha till hela Bibeln. Bibeln är Guds ord som den helige Ande har uppenbarat för oss genom profeterna och apostlarna.

Genom tron tar vi emot löftet om syndernas förlåtelse för Jesu skull och blir Guds barn. Jesus ska en dag samla alla troende från öster och väster för att ligga till bords med Abraham, Isak och Jakob i himmelriket. Detta som Jesus säger om himmelriket riktar våra blickar och vår längtan till uppfyllelsen av Jesu löften. Himmelriket är målet för våra liv och det är viktigt att vi har det klart för oss. Speciellt när vi känner sjukdom och svaghet i vår kropp och plågas så som officerens tjänare led, eller den spetälske. Ja, även om vi får ha hälsan blir vi förr eller senare påminda om att våra livsdagar är få. Vi kan vara vissa om att läkedom finns hos Herren mot det onda som ingen människa kan rädda oss från. Herren har makt att rädda oss från synd och död till himmelens härlighet.

När vi har himmelen för våra blickar är det lättare att bära ett tillfälligt lidande. Den spetälske mannen är ett gott exempel. Han var villig att underordna sig Jesu vilja vad det än skulle innebär för honom. Må Gud ge oss samma tålamod. Vi vet ju ändå hur det ska sluta. Herren ska en dag ge oss en sådan härlighet att allt vi får lida väger lätt i jämförelse. Paulus skriver om målet i himmelen så här: Därför tappar vi inte modet. Även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag. Ty vår nöd, som varar ett ögonblick och väger lätt, bereder åt oss på ett oändligt rikt sätt en härlighet, som väger tungt och varar i evighet. Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. (2 Kor 4:16-18) Herren ska helt visst förhärliga oss efter sitt löfte. Herrens ord är sant och han kan inte ljuga. Han säger ett ord och det sker. Amen.

Låt oss be!
Herre, Jesus Kristus, genom dig blev världen skapad och i dig är vi återlösta. Stärk vår tro på dig och ditt ord och trösta våra hjärtan med dina nådiga löften. Hjälp oss att rikta våra blickar till det himmelska målet. Kom snart och förhärliga oss så att vi blir lika dig, det löftet har vi ju fått i Skriften. Vi litar på din nåd. Amen.

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.