Predikan i Norrköping på 2:a söndagen i påsktiden

Predikan av Stefan Hedkvist i Lutherska Bekännelsekyrkan i Norrköping / Västerås över 1 Kor 15:1-11 på andra söndagen i påsktiden.

8:e april 2018


Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

1 Kor 15:1-11
1 Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag predikade för er, som ni tog emot och som ni står fasta i. 2 Genom evangeliet blir ni frälsta, om ni håller fast vid ordet som jag förkunnade. Annars var det ingen mening med att ni kom till tro.
3 Jag förde vidare till er det allra viktigaste, vad jag själv har tagit emot: att Kristus dog för våra synder enligt Skrifterna, 4 att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt Skrifterna 5 och att han visade sig för Kefas och sedan för de tolv. 6 Därefter visade han sig för mer än femhundra bröder på samma gång. De flesta av dem lever än, även om några har insomnat. 7 Sedan visade han sig för Jakob och därefter för alla apostlarna. 8 Allra sist visade han sig också för mig, som för ett ofullgånget foster.
9 Jag är ju den minste av apostlarna, inte värd att kallas apostel, eftersom jag har förföljt Guds församling. 10 Men genom Guds nåd är jag vad jag är, och hans nåd mot mig har inte varit förgäves, utan jag har arbetat mer än alla de andra – fast inte jag själv, utan Guds nåd som varit med mig. 11 Och vare sig det nu var jag eller de andra, så är det detta vi förkunnar och detta ni har kommit till tro på.

Låt oss be!
Herre, påminn oss om evangeliets ord och gör oss fasta i tron på vår Frälsare som dog och uppstod för oss. Fyll oss med tacksamhet över din förunderliga nåd. Amen.

Bibeln förkunnar en väg till frälsning. Jesus säger: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.” Det är genom tron på Jesus vi blir frälsta. Denna frälsningsväg gäller alla människor i alla tider. Gud förkunnade den för våra första föräldrar på syndafallets dag. De skulle tro på den Frälsare Gud utlovade, som skulle krossa djävulens välde som är synd och död. ”Evangelium” betyder ”glatt budskap”. Detta glada budskap om Frälsaren ska förkunnas till tidens slut. Alltså: en frälsningsväg för alla från begynnelsen till änden; det är tron på Frälsaren som ensam befriar oss från synden, döden och djävulens makt.

Ingen människa kan komma fram till evangeliet av sig själv. Det måste förkunnas för att vi ska tro det. Vi har ingen aning om evangeliets innehåll om det inte blir uppenbarat för oss. Vi måste alltså först få höra om Guds frälsning för att kunna tro det. Men det finns annan kunskap om Gud som vi har av oss själva. Alla människor har en aning om vad Gud kräver av oss. När Gud skapade människorna så gav han dem kunskap om sin vilja. Han skrev inte ned sin vilja i en bok utan skrev den i deras hjärtan. En av syndafallets konsekvenser är att denna kunskap blivit fördunklad. Alla människor har fortfarande en viss kunskap om Guds vilja och ett samvete som dömer dem när de gjort fel. Denna dunkla kunskap om Guds krav har blivit en källa till olika falska religioner. Utifrån denna dunkla kunskap om Guds krav har människor dragit slutsatsen att vi kan bli frälsta genom att underkasta oss Guds krav, göra goda gärningar, be och fasta. Där evangeliet gått förlorat kan man inte tänka sig något annat än frälsning genom egna ansträngningar.

Dagens predikotext sätter in våra gärningar i sitt rätta sammanhang. Först kommer evangeliet som lär oss att Gud sänt en Frälsare som befriat oss från syndens skuld, döden och djävulens makt. Sedan kommer våra goda gärningar och vårt arbete som är vårt sätt att visa tacksamhet mot Gud för frälsningens gåva. Men vi ska tala mer om det mot slutet, först ska vi tala om evangeliet.

Paulus påminnde församlingen om evangeliet som de fått höra. De allra viktigaste i evangeliets budskap är:
– att Kristus dog för våra synder enligt Skrifterna,
– att han blev begravd,
– att han uppstod på tredje dagen enligt Skrifterna,
– och att han visade sig för Kefas och sedan för de tolv.

Det finns olika åsikter om vad evangeliet är. Muslimer har fått lära sig att evangeliet är en fastlagd text som Isa fick, alltså en bok som gått förlorad men som innehöll regler för hur vi ska leva av samma slag som finns i Quran. Många som kallar sig kristna menar att evangeliet är Jesu kärleksbudskap som lär oss att vi ska älska varandra, vara toleranta och hjälpa de svaga. Men observera att då Paulus påminde om det allra viktigaste i evangeliet så handlar det inte ett dugg om vad vi ska göra eller hur vi ska leva. Evangeliet berättar om historiska händelser: allt vad Jesus lidit och gjort för vår frälsning.

Kristendomen är förankrad i historien. Biblen berättar om många historiska händelser, och bland dem tillhör Jesu död och uppståndelse de allra viktigaste. Det finns knappt någon historisk händelse som är så utom tvivel som Jesu korsfästelse under Pontius Pilatus. Jesu uppståndelse är också väl omvittnad av trovärdiga ögonvittnen. Ja, Paulus refererar inte bara till apostlarna som ögonvittnen utan till mer än 500 bröder. De flesta av dem levde fortfarande när Paulus skrev detta. Den som tvivlade kunde gå och fråga dem som sett honom. Vi kan glädja oss över att Jesu uppståndelse är en av de bäst omvittnade händelserna i historien.

Paulus påminde församlingen om vad han förkunnat för dem. Paulus hade undervisat dem om att Jesus dog för våra synder enligt Skrifterna. Vilka ställen i Gamla testamentet hade han då hänvisat till? Ja, säkert hade han använt förutsägelsen som profeten Jesaja fick 700 år i förväg.

Han var genomborrad för våra överträdelsers skull,
slagen för våra missgärningars skull.
Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid,
och genom hans sår är vi helade.

Och

Bland de ogudaktiga fick han sin grav,
men hos en rik var han i sin död,

Det tillhör det allra viktigaste i evangeliets budskap att Jesus dog för våra synder enligt Skrifterna. Jesu blod och död var full betalning för våra synder. Detta var förutsagt i de heliga Skrifterna, ja, Gud hade förkunnat det redan på syndafallets dag. Löftet till våra första föräldrar innebar ju att det skulle kosta Frälsaren hans blod att krossa ormens huvud. Det är genom tron på Frälsaren som utgjöt sitt blod för våra synder som vi blir frälsta. Ett och samma budskap har förkunnats från begynnelsen. Det finns bara en frälsningsväg och det är tron på Kristus som dog för våra synder enligt Skrifterna.

Till det allra viktigaste hör också att han uppstod på tredje dagen enligt Skrifterna. Vi vet inte exakt vilka skriftställen Paulus använt men dit hörde säkert Psaltaren 16:10

Ty du ska ej lämna min själ åt dödsriket,
du ska ej låta din fromme se förgängelsen.

Kanske använde han också texten ur Hosea som vi läste på påskdagen:

Han har slagit oss, han ska också förbinda oss. Efter två dagar gör han oss levande igen, på tredje dagen låter han oss uppstå, så att vi får leva inför hans ansikte.

Detta ställe visar att vi är delaktiga i Jesu död och uppståndelse. Han dog för att betala vår skuld och han uppstod på tredje dagen för att vi ska uppstå med honom och leva med honom. Att vi är delaktiga i Jesu död och uppståndelse förklarar Paulus längre fram i 1 Kor 15:

nu har Kristus verkligen uppstått från de döda, som förstlingen av de insomnade. Eftersom döden kom genom en människa, kom också de dödas uppståndelse genom en människa. Liksom alla dör i Adam, så ska också alla göras levande i Kristus. Men var och en i sin ordning: Kristus som förstlingen och därefter, när han kommer, de som tillhör honom.

Det allra viktigaste i evangelium är förkunnelsen av dessa två historiska händelser, att Jesus dog för våra synder enligt Skrifterna och att han uppstod på tredje dagen enligt Skrifterna. Om någon kallar sig ”troende” men inte tror detta så är hans tro till ingen nytta. Paulus skriver: Jag vill påminna er om orden som jag förkunnade, om ni nu håller fast vid dem. Annars var det förgäves att ni kom till tro. Om evangeliets innehåll varit befallningar så skulle budskapet ha krävt vår lydnad som respons. Men nu handlar evangeliet om historiska händelser. Evangeliet handlar om vad Kritus gjort för oss och därför kan vår respons bara vara att vi tror det eller ej. Paulus manar oss att hålla fast vid dessa viktiga händelser: Jesus död och uppståndelse för oss, annars är vår tro till ingen nytta.

Evangeliet lär oss att vi inte behöver sona våra synder, inte heller lida straffet för dem. Det har Kristus gjort när han dog för våra synder enligt Skrifterna. Evangeliet försäkrar oss om att vi inte ska bli kvar i döden. Jesus har uppstått som den förste bland många. Vårt framtidshopp grundar sig på att Jesus uppstod på tredje dagen enligt Skrifterna. Paulus stärker vår tro genom att påminna oss om att Jesu uppståndelse är en väl omvittnad historisk händelse.

Men om vi nu blir frälsta genom tron på evangeliet, var kommer då våra gärningar in? Dagens text lär oss att vi också ska tjäna den Frälsare vi kommit till tro på.

Sedan den uppståndne Frälsaren visat sig för apostlarna och de fem hundra så visade han sig till sist också för Paulus. Paulus kallar sig själv för ett ofullgånget foster, ett dödfött barn. Med det menar han att han inte ens är värd att vara en levande människa, än mindre en apostel. Ja, han säger själv att han är den ringaste av apostlarna: Jag är inte värd att kallas apostel, eftersom jag har förföljt Guds församling. Men genom Guds nåd är jag vad jag är…”

Det är också genom Guds nåd som vi syndare fått rätt att bli Guds barn för Jesu skull. Det beror inte på att vi förtjänat det. Det beror på Guds förunderliga nåd.
När vi nu genom Guds nåd är Guds barn ska vi också leva som Guds barn. Det är här gärningarna kommer in.

Paulus skriver: ”hans nåd mot mig har inte varit förgäves, utan jag har arbetat mer än de alla, fast inte jag själv, utan Guds nåd som varit med mig.” Paulus fick erfara Guds förunderliga nåd. Därför arbetade han mer än alla i Guds tjänst. Han hade fått förlåtelse för sina synder och därför ville han tacka Gud genom att arbeta för Guds rike. Vi har fått samma nåd. Det är förunderligt att Gud genom dopet har gett oss rätt att bli Guds barn och ärva evigt liv. Låt oss då visa vår tacksamhet genom att leva till Guds ära. Amen.

Låt oss be!
Herre Jesus Kristus, sänd din Ande till oss så att vi håller fast vid evangeliets ord som kan frälsa våra själar. Fyll oss med tacksamhet över din förunderliga nåd så att vi tjänar dig med glädje. Amen.

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.