Predikan i Norrköping – Kristi himmelsfärds dag

Predikan av Stefan Hedkvist i Lutherska Bekännelsekyrkan i Norrköping / Västerås över Mark 16:14-20 vilken är texten för Kristi himmelsfärds dag.

6:e maj 2018 (Bönsöndagen)


Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

14 Till slut visade han sig för de elva när de låg till bords, och han klandrade dem för deras otro och deras hårda hjärtan, eftersom de inte hade trott på dem som sett honom uppstånden. 15 Och han sade till dem: ”Gå ut i hela världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. 16 Den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd. 17 Dessa tecken ska följa dem som tror: I mitt namn ska de driva ut onda andar. De ska tala nya tungomål. 18 De ska ta ormar med händerna, och dricker de något dödligt gift ska det inte skada dem. De ska lägga händerna på sjuka, och de ska bli friska.”
19 När Herren Jesus hade talat till dem, togs han upp till himlen och satte sig på Guds högra sida.
20 Och de gick ut och predikade överallt, och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det.

Herre, hjälp oss bevara ditt ord i trogna hjärtan. Amen.

Dagens evangelietext är ett verkligt evangelium, dvs. ett glatt budskap om Guds nådiga sinnelag mot den fallna världen.

När Jesus efter sin uppståndelse kom till de elva lärjungarna så var det till elva lärjungar med onda samveten han kom. De hade alla övergett honom och flytt och lämnat honom ensam i fiendernas hand. Men när Jesus kom till dem klandrade han dem inte för deras synder och feghet. Visst klandrade han dem, men inte för deras synder, att de flytt och lämnat honom ensam, eller Petrus för hans förnekelse. Nej, det var för deras otro och hårdhet de blev klandrade – för att de inte trott kvinnorna som först besökte den tomma graven, deras glada budskap om hans uppståndelse och seger. Men nu kom han själv till dem och visade att det var sant och så kallade han dem att förkunna det glada budskapet om hans seger för allt skapat. Jesus sa till dem: Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen.

När han sände ut dem att predika gav han dem exakta instruktioner om vad de skulle predika – alltså om budskapets innehåll; De skulle predika evangelium. Evangelium betyder ett glatt budskap eller glada nyheter – ett budskap som ger stor glädje. Detta lilla ord ”evangelium” kullkastar kristenhetens största kyrka, den katolska kyrkan, och dessutom hela den moderna teologin. Påven förbannar den människa som bara tror att Jesus är vår Återlösare men som inte samtidigt tror att han är vår Laggivare. Påvekyrkan menar att Jesus kommit som en ny laggivare som gett oss en högre och strängare lag än Mose lag. De menar att Mose lag bara rörde yttre gärningar men Jesu nya lag gäller hjärtat. På liknande sätt menar den moderna teologin att Jesus kommit som en ny morallärare för att lära oss hur Gud vill att vi ska leva. De ser honom som vår förebild som vi ska härma i våra liv, ett gott exempel helt enkelt men ingen Frälsare. Visst lärde Jesus oss med ord och exempel hur Gud vill att vi ska leva, men det var inte därför han kom.

Hade Jesus kommit för att ge oss en ny och strängare lag än Mose lag så kunde han lika gärna ha stannat i himlen. Vi har den mest perfekta gudomliga lag i de tio budorden och ingen människa kan uppfylla dem på ett fullkomligt sätt. Om Jesu budskap var en ny och strängare lag som handlade om vad vi ska göra och vad vi inte ska göra, som krävde, hotade och straffade, ja, då skulle Jesu budskap inte vara evangelium. Det skulle inte vara ett glatt budskap utan ett budskap som jagar in ångest och rädsla för straff i våra hjärtan. Det vi syndare behöver är inte strängare bud utan en Frälsare undan synd och död.

Jesus gav inte befallning till lärjungarna att gå ut i hela världen och förkunna strängare bud med förskräckliga hotelser. Han befallde dem inte att kräva av människorna fullkomligt rena hjärtan och om någon inte kunde prestera det skulle de hota och fördöma dem. Nej, evangelium skulle förkunnas för hela skapelsen. Det är ett budskap som skänker stor glädje. Evangeliet är inte en ny lag och innehållet är inte bud och stadgar och Jesus är inte en ny laggivare, strängare än Mose. Jesus förklarade vad han menar med evangelium: Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd. Så ska vi också säga om vi kortfattat ska beskriva evangeliets innehåll. Det innebär att frälsningen inte beror på oss eller våra prestationer. Budskapet handlar ju inte om oss eller våra gärningar utan om Kristus och hans gärningar; allt vad han har gjort för oss. Därför ska vi visa människor till Kristus för att de ska bli frälsta. Alla förskräckta syndare ska hänvisas till dopet. I dopet är det inte vi som presterar något utan Gud som handlar med oss enligt sitt löfte, förlåter oss alla synder och ger oss den helige Ande som gåva.

När vi sedan läser Apostlagärningarna så ser vi att det var just detta budskap som lärjungarna sedan predikade. När Petrus predikade för judarna på pingstdagen kände de ett hugg i hjärtat över vad de gjort med Jesus, att de korsfäst honom, och förskräckta frågade de: ”Bröder, vad ska vi göra?” Petrus svarade dem: ”Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då skall ni få den helige Ande som gåva. Petrus krävde inte av dessa förskräckta syndare goda gärningar, gottgörelser, vallfärder, fastor och böner, gåvor till fattiga, speciella matrecept eller huvudbonader för att på det sättet väga upp synderna och försöka bli värdiga inför Gud. Nej, han hänvisade dem till Kristus och dopet: ”låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna”. Dvs. i dopet handlar Guds själv med er och förlåter era synder av nåd för Kristi skull.

På samma sätt gjorde Paulus med fångvaktaren i Filippi. När han förskräckt föll ner och frågade: ”vad ska jag göra för att bli frälst?” då hänvisade Paulus honom inte till anstränga sig mer för att göra goda gärningar för att på det sättet väga upp synderna. Nej, han förkunnade evangelium: ”Tro på Herren Jesus så blir du, med hela din familj, frälst.” Samma natt blev han med hela sin familj döpt och var jublande glad över att han och hela hans familj kommit till tro på Gud. På samma sätt ska vi hänvisa alla människor till Jesus och dopet för att de ska bli frälsta.

Men den som inte tror ska bli fördömd tillägger Jesus. Detta tillägg hör egentligen inte till evangelium eftersom det hotar med fördömelse. Men det är ändå till stor tröst om vi tänker på vad det innebär. Jesus säger inte ”den som syndat ska bli fördömd”. Nej, synderna kan inte fördöma oss längre för dem har Jesus tagit bort. Johannes visade alla till honom och sa: Se Guds lamm som tar bort världens synder. Det innebär att ingenting i en människas förflutna eller nuvarande liv kan föra henne till helvetet – inte synderna, inte de onda tankarna, de onda orden eller gärningarna. Allt detta har Jesus sonat när han på korset led straffet för synd i vårt ställe. På korset tog han bort världens synder. För Kristi skull kan synden inte längre fördöma någon människa. Det ska vi tro. Men den som inte tror gör med sin otro det enda som kan föra en människa till fördömelsen. Synderna fördömer inte med otron fördömer – otron som inte vill tro på Guds sanning att Kristus är Guds offerlamm som tagit bort världens synder. Berättelsen om rövarna som blev korsfästa tillsammans med Jesus bekräftar detta. Rövarens brott fördömde inte. Genom tron blev den ene frälst. Men den som inte tror ska bli fördömd. Otron gör ju Gud till en lögnare och förklarar allt Gud sagt och gjort som lögn och bedrägeri.

Sedan fortsatte Jesus att tala om de tecken och under som skulle bekräfta evangeliets budskap. Tecken och under skulle följa evangeliet där det blev förkunnat. Lärjungarna skulle driva ut onda andar, tala olika språk, ta ormar med händerna utan att giftet skulle skada dem, och bota sjuka med handpåläggning. Genom dessa tecken skulle Herren själv bekräfta lärjungarnas budskap. Herren skulle med tecken och under bekräfta att evangeliet är ett gudomligt budskap. Jesus talar här om Andens synliga gåvor som lärjungarna fick på Pingstdagen. Vi kan i Apostlagärningarna läsa om hur dessa tecken följde och bekräftade ordet. Lärjungarna fick gåvan att predika på olika språk utan att först ha studerat språk. De fick gåvan att driva ut onda andar och bota sjuka. När Paulus blev huggen av en orm blev han inte skadad till allas förundran. Men Andens synliga gåvor blev snart ovanliga, som Apostlagärningarna också vittnar om. De behövdes bara under den första tiden för att budskapet skulle bli bekräftat som ett gudomligt budskap. Samma gudomliga budskap förkunnas nu i hela världen utan synliga under – för det mesta i alla fall, men Gud gör fortfarande under där evangeliet förkunnas och blir mottaget i tron.

Sedan Herren Jesus hade talat till dem, blev han upptagen till himlen och satte sig på Guds högra sida. Det är vad vi bekänner i trosbekännelsen: ”uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida…” Vad innebär det? Ja det betyder inte att han nu finns på en bestämd plats i himlen, långt borta från jorden. Så tror reformerta kristna, och därför hamnar de fel i läran om Kristus och i läran om nattvarden. Eftersom han avlägsnat sin kropp från jorden så kan han inte vara med oss varje dag annat än med sin ande, menar de. Eftersom Jesus är långt borta från jorden så kan han inte vara närvarande med sin kropp och blod i nattvarden, menar de. Men det är falskt. Att Kristus blev upptagen till himlen innebär inte att han kroppsligen flyttat bort från jorden. Nej, i Efesierbrevets fjärde kapitel heter det: Detta ord ”han steg upp” vad betyder det, om inte att han också stigit ner till jorden? Han som steg ner är också den som steg upp över alla himlar för att uppfylla allt. Och i Efesierbrevets första kapitel: Med denna kraft verkade han i Kristus, när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen, 21 över alla furstar och väldigheter, makter och herradömen, ja, över alla namn som kan nämnas inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. 22 Allt lade han under hans fötter,* och honom som är huvud över allting gav han åt församlingen, 23 som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Att Jesus blev upptagen till himlen och satte sig på Guds högra sida innebär alltså:
att han också såsom människa har all makt och regerar över allting,
och att han också såsom människa uppfyller allt och är närvarande överallt.

Detta är ett stort under som vi tror på och som vi bekänner i trosbekännelsen. Det är inte något som en människa tänkt ut och som vi förstår med vårt förnuft utan något som Guds ord förkunnar och som vi omfattar med tron. Det är ett stort under och en stor tröst för oss att vår Frälsare, vår Broder, sitter på Guds högra sida och regerar över allting till församlingens bästa – till det bästa för oss som fått rätt att bli Guds barn genom tron. Han har makt att uppfylla sitt löfte: se jag är med er alla dagar intill tidens slut.

Låt oss be!
Vi tackar dig, käre Jesus, för det glada budskapet om syndernas förlåtelse – ett budskap vi tar till oss och som vi vill föra vidare till andra. Bevara oss alltid i tron på evangelium och ge oss mod att stå för det. Vi tackar dig också för ditt löfte att du alltid ska vara med oss och vissheten om att du regerar över allting till vårt bästa. Amen.

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.