Mat i rätt tid – Predikan i Immanuelförsamlingen 9:e efter trefaldighet

Predikan i Lutherska Immanuelförsamlingen av Bjarte Edvardsen över Luk 12:41-48 på nionde söndagen efter trefaldighet.

11 augusti 2022


Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus! Amen.

41 Petrus frågade: ”Herre, talar du om oss i den här liknelsen, eller om alla?” 42 Herren sade: ”Vem är den trogne och kloke förvaltaren som hans herre sätter över sina tjänare för att ge dem deras mat i rätt tid? 43 Salig är den tjänaren när hans herre kommer och finner att han gör så. 44 Jag säger er sanningen: Han ska sätta honom över allt han äger.
45 Men om den tjänaren skulle säga i sitt hjärta: Min herre dröjer med att komma, och han börjar slå tjänarna och tjänarinnorna och äta och dricka och berusa sig, 46 då ska den tjänarens herre komma en dag när han inte väntar det och en stund när han inte anar det, och han ska hugga honom i stycken och ge honom hans plats bland de trolösa.
47 Den tjänare som vet sin herres vilja men inget förbereder och inte handlar efter hans vilja, han ska få många rapp. 48 Men den som inte vet och som gör något som förtjänar rapp, han ska få färre. Av den som fått mycket ska det krävas mycket, och av den som blivit betrodd med mycket ska det begäras desto mer.