Lammet och lärjungarna – Friluftspredikan i Uppsala 2:a efter trefaldighet

Predikan i S:t Paulus församling i Uppsala av Stefan Sjöqvist över Joh 1:35-49 på andra söndagen efter trefaldighet.

26 juni 2022


Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus! Amen.

35 Nästa dag stod Johannes där igen med två av sina lärjungar. 36 När han såg Jesus komma gående, sade han: ”Se Guds Lamm!” 37 De båda lärjungarna hörde vad han sade och följde efter Jesus.
38 Jesus vände sig om och såg att de följde honom, och han frågade dem: ”Vad söker ni?” De svarade: ”Rabbi” – det betyder lärare – ”var bor du?” 39 Han sade till dem: ”Kom och se!” Då gick de med honom och såg var han bodde, och de stannade hos honom den dagen. Det var omkring tionde timmen.
40 Andreas, Simon Petrus bror, var en av de två som hade hört vad Johannes sade och följt Jesus. 41 Han fann först sin bror Simon och sade till honom: ”Vi har funnit Messias!” – det betyder Kristus, den Smorde. 42 Och han förde honom till Jesus. Jesus såg på honom och sade: ”Du är Simon, Johannes son. Du ska heta Kefas” – det betyder Petrus.
43 Nästa dag beslöt Jesus att gå därifrån till Galileen. Då fann han Filippus och sade till honom: ”Följ mig!” 44 Filippus var från Betsaida, samma stad som Andreas och Petrus. 45 Filippus fann Natanael och sade till honom: ”Vi har funnit honom som Mose skrev om i lagen och som profeterna skrev om – Jesus, Josefs son från Nasaret.” 46 Natanael sade till honom: ”Från Nasaret? Kan det komma något gott därifrån?” Filippus svarade: ”Kom och se!”
47 Jesus såg Natanael komma och sade om honom: ”Här är en sann israelit som är utan svek.” 48 Natanael frågade honom: ”Hur kan du känna mig?” Jesus svarade: ”Innan Filippus kallade på dig såg jag dig under fikonträdet.” 49 Natanael svarade: ”Rabbi, du är Guds Son, du är Israels kung!”