Jesus är kungen som alltid talar sanning – Gudstjänst i Stockholm 1:a advent

Gudstjänst i Lutherska Bekännelsekyrkan i Stockholm på första söndagen i advent. Peter Öman predikade över Joh 18:36-37.

27 november 2022


Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus! Amen.

36 Jesus svarade: ”Mitt rike är inte av den här världen. Hade mitt rike varit av den här världen, skulle mina tjänare ha kämpat för att jag inte skulle utlämnas åt judarna. Men nu är mitt rike inte av den här världen.” 37 Pilatus sade: ”Du är alltså kung?” Jesus svarade: ”Du själv säger att jag är kung. Därför är jag född och därför har jag kommit till världen, för att vittna om sanningen. Var och en som är av sanningen lyssnar till min röst.”