Hur ska vi be? – Predikan i Uppsala på Bönsöndagen

Predikan i S:t Paulus evangelisk-lutherska församling i Uppsala av Stefan Sjöqvist över Matt 6:5-13 på bönsöndagen.

14 maj 2023


Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus! Amen.

5 Och när ni ber ska ni inte vara som hycklarna, som älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att synas inför människor. Jag säger er sanningen: De har fått ut sin lön.
6 Nej, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din Far som är i det fördolda. Då ska din Far, som ser i det fördolda, belöna dig.
7 Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tänker att de ska bli bönhörda för sina många ords skull. 8 Var inte som de, för er Far vet vad ni behöver innan ni ber honom om det.
9 Så ska ni be:
Vår Far i himlen,
låt ditt namn bli helgat.
10 Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske,
på jorden som i himlen.
11 Ge oss i dag
vårt dagliga bröd.
12 Och förlåt oss våra skulder,
så som vi förlåter dem
som står i skuld till oss.
13 Och för oss inte in i frestelse,
utan fräls oss från det onda.