Hur ska jag bygga? – Predikan i Björklinge (Uppsala) 8:e efter trefaldighet

Predikan i S:t Paulus församling i Uppsala av Stefan Sjöqvist över 1 Kor 3:10-17 på åttonde söndagen efter trefaldighet.

7 augusti 2022


Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus! Amen.

10 Med den nåd som Gud gett mig har jag som en kunnig byggmästare lagt grunden, och nu bygger en annan vidare på den. Men var och en måste tänka på hur han bygger. 11 Ingen kan lägga en annan grund än den som är lagd, Jesus Kristus. 12 Om någon bygger på den grunden med guld, silver och ädelstenar eller med trä, hö och halm, 13 så ska det visa sig hur var och en har byggt. Den dagen ska visa det, för den uppenbaras i eld och elden ska pröva hur vars och ens verk är. 14 Om det verk som någon har byggt består, ska han få lön. 15 Men om hans verk brinner upp ska han gå miste om lönen. Själv ska han dock bli frälst, men som genom eld. 16 Vet ni inte att ni är Guds tempel och att Guds Ande bor i er? 17 Om någon fördärvar Guds tempel ska Gud fördärva honom. Guds tempel är heligt, och det templet är ni.