Ge inte upp! – Predikan i Stockholm 1:a söndagen i fastan

Predikan i Lutherska Bekännelsekyrkan i Stockholm av Peter Öman över Mark 14:32-42 på första söndagen i fastan.

Hela gudstjänsten:

26 februari 2023


Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus! Amen.

32 De kom till en plats som kallas Getsemane. Jesus sade till sina lärjungar: ”Sätt er här medan jag ber.” 33 Han tog med sig Petrus, Jakob och Johannes, och han greps av bävan och ångest 34 och sade till dem: ”Min själ är djupt bedrövad, ända till döds. Stanna här och vaka.”
35 Han gick lite längre fram och föll ner på marken och bad att om möjligt få bli förskonad från denna stund. 36 Han sade: ”Abba, Far! Allt är möjligt för dig. Ta den här bägaren ifrån mig. Men inte som jag vill, utan som du vill.”
37 När Jesus kom tillbaka fann han att de sov. Då sade han till Petrus: ”Simon, sover du? Kunde du inte vaka en enda timme? 38 Vaka och be att ni inte kommer i frestelse. Anden är villig, men köttet är svagt.” 39 Han gick bort igen och bad med samma ord.
40 När han kom tillbaka fann han återigen att de sov. Deras ögon var tunga av sömn, och de visste inte vad de skulle svara honom.
41 Sedan kom han tillbaka för tredje gången och sade till dem: ”Sover ni än och vilar er? Det räcker, stunden har kommit. Nu överlämnas Människosonen i syndarnas händer. 42 Res på er, nu går vi. Han som förråder mig är här.”