Passionsandakt i Öjebyn

Passionsandakt i S:t Jakobs evangelisk-lutherska församling i Piteå av Stefan Hedkvist över Joh 13:31-32.

1 mars 2023


Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus! Amen.

31 När Judas hade gått sade Jesus: ”Nu är Människosonen förhärligad, och Gud är förhärligad i honom. 32 Och om Gud är förhärligad i honom ska Gud också förhärliga honom i sig själv, och han ska förhärliga honom snart.