Jesu rike växer fortfarande – Predikan i Stockholm 2:a advent

Predikan i Lutherska Bekännelsekyrkan i Stockholm av Peter Öman över Mark 1:14-15 på andra söndagen i advent.

Hela gudstjänsten:

4 december 2022


Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus! Amen.

15 Han sade: ”Tiden är inne och Guds rike är nära. Omvänd er och tro på evangeliet!”
16 När han gick längs Galileiska sjön såg han Simon och hans bror Andreas. De stod och kastade ut nät i sjön, för de var fiskare.