Att lyssna i tro – Gudstjänst i Ljungby 18:e efter trefaldighet