Enheten i Kristus – Gudstjänst i Ljungby 14:e efter trefaldighet