Friheten i Kristus – Gudstjänst i Ljungby 12:e efter trefaldighet