Goda förvaltare – Gudstjänst i Ljungby 9:e efter trefaldighet