Gudstjänst under ledning av Lars Gunnarsson i S:t Markus församling i Ljungby som predikade över Luk 1:46-55 på Jungfru Marie bebådelsedag. Video: Hela gudstjänsten Ljudfil: Predikan 26:e mars 2017 46 Då sade Maria:
 “Min själ upphöjer Herren
 47 och min ande jublar över Gud,
 min Frälsare,
 48 för han har sett till sin
 tjänarinnas ringhet.
 Från denna stund ska […]

Till inlägget

Predikan av Stefan Hedkvist i Lutherska Bekännelsekyrkan i Norrköping / Västerås över Luk 1:26-38 på Jungfru Marie bebådelsedag. 26:e mars 2017 26 I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud 27 till en jungfru i staden Nasaret i Galileen. Hon var trolovad med en man som hette Josef och som var av Davids släkt, och jungfruns […]

Till inlägget

Predikan av Anders Nissen i S:t Paulus församling i Uppsala över Luk 1:39-45 på fjärde söndagen i advent. 18:e december 2016 39 Vid den tiden bröt Maria upp och skyndade till en stad i Juda bergsbygd. 40 Där gick hon in i Sakarias hus och hälsade på Elisabet. 41 När Elisabet hörde Marias hälsning, spratt barnet till […]

Till inlägget

Predikan av Stefan Hedkvist i Lutherska bekännelsekyrkan i Norrköping / Västerås över Luk 1:39-45 på Maria bebådelsedag. 13:e mars 2016 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Under fastan förbereder vi oss för långfredagens budskap att Jesus på korset fullbordat allt som krävs för vår frälsning. Det är passande att […]

Till inlägget

Predikan i Västerås – 4:e advent

Predikan av Stefan Hedkvist i Lutherska bekännelsekyrkan i Norrköping / Västerås över Luk 1:26-38 på 4:e söndagen i advent. 20:e december 2015 Låt oss be! Hjälp oss ta emot ditt ord i troende hjärtan, för du har ju sagt: Hör, så får er själ leva. Amen. I Psalm 77 finns en viktig sammanfattning om vem Gud är och […]

Till inlägget