Gudstjänst under ledning av Lars Gunnarsson i S:t Markus församling i Ljungby som predikade över Luk 7:36-50 på andra söndagen i fastan. Video: Hela gudstjänsten Ljud/Text: Predikan 21:a februari 2016 Jag förmodar att de flesta av er har varit med om situationer som ni har upplevt som ganska pinsamma. Någon person har plötsligt dykt upp på fel plats och […]

Till inlägget

Gudstjänst under ledning av Lars Gunnarsson i S:t Markus församling i Ljungby som predikade över Joh 12:20-33 på fastlagssöndagen. Video: Hela gudstjänsten Ljudfil+text: Predikan 7:e februari 2016 Vi vill se Jesus. De orden finner vi i vår text. Vi vill se Jesus. Det är några greker som kommer med denna önskan. Jesus har blivit berömd och omtalad. Uttrycket ”alla […]

Till inlägget

Gudstjänst i Ljungby – Septuagesima

Gudstjänst under ledning av Lars Gunnarsson i S:t Markus församling i Ljungby som predikade över Luk 17:7-10 på septuagesima. Video: Hela gudstjänsten Ljudfil: Predikan 24:e januari 2016

Till inlägget

Gudstjänst under ledning av Lars Gunnarsson i S:t Markus församling i Ljungby som predikade över Joh 4:5-26 på 2:a söndagen efter trettondagen. Video: Hela gudstjänsten Ljudfil: Predikan 17:e januari 2016 Jesus vid Sykars brunn. I den här texten har Jesus ett längre samtal med en person. Vi vet inte om Johannes återger hela samtalet eller endast delar där av. […]

Till inlägget

Gudstjänst under ledning av Lars Gunnarsson i S:t Markus församling i Ljungby som predikade över Mark 11:15-19 på söndagen efter nyår. Predikan om vilka förväntningar vi bör ha på det nya året. Video: Hela gudstjänsten Ljudfil: Predikan 3:e januari 2016

Till inlägget

Gudstjänst i Ljungby – 2:a advent

Gudstjänst under ledning av Lars Gunnarsson i S:t Markus församling i Ljungby som predikade över Mark 1:14-15 på 2:a söndagen i advent. Ljudfilen innehåller endast predikan. 6:e december 2015

Till inlägget