Gudstjänst under ledning av Ingvar Adriansson i S:t Markus församling i Ljungby som predikade över Luk 7:36-50 på andra söndagen i Fastan. Video: Hela gudstjänsten Ljudfil: Predikan 12:e mars 2017 36 En av fariseerna bjöd hem Jesus på en måltid, och han gick hem till farisén och lade sig till bords. 37 Nu fanns i staden en kvinna som […]

Till inlägget

Predikan av Stefan Hedkvist i Lutherska bekännelsekyrkan i Norrköping / Västerås över 1 Kung 19:1-8 på andra söndagen i fastan. 21:a februari 2016 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen Låt oss be! Herre, himmelske Fader, hjälp oss att inse vår svaghet och att du är vår starkhet. Jesus, vår […]

Till inlägget