Kvällsgudstjänst på Hjälmargården

Kvällsgudstjänsten leddes av pastor Ingvar Adriansson och predikan hölls av pastor Juhani Viitala, SLT (Finland, på svenska) över predikotexten Mark 7:32-35. Videofilen innehåller hela gudstjänsten, men ljudfilen innehåller endast predikan. 11:e juli 2014

Till inlägget

Det första föredraget i en serie på tre av prof. John Brug, WELS, vid LBK:s 40-årsjubileum på Hjälmargården 11-13 juli 2014. Föredraget hölls på engelska och översättning av själva föredraget finns i videon. Den efterföljande frågestunden, som endast finns som mp3, tolkades av Seth Erlandsson. 11:e juli 2014

Till inlägget