Lär dig katekesen med Quizlet

“Saliga är de som lyssnar till Guds ord och bevarar det” (Luk 11:28)

Nu finns möjligheten att lära sig Luthers lilla katekes på Quizlet. Detta är ett hjälpmedel som kan vara särskilt lämpligt och nyttigt för blivande konfirmander, men det är även ett tips till alla som vill fortsätta lära sig och repetera katekesen. För att hitta den söker du på “Luthers lilla katekes” på Quizlet. Översättningen som använts är den blå Kuskekatekesen (Biblicums förlag, 2002, s.9-30).

Quizlet är en gratis app du kan använda på din dator, läsplatta och mobil för att lära dig saker. Med denna app kan man variera mellan olika metoder att lära sig materialet.

> Luthers lilla katekes på Quizlet