Bibel och Bekännelse 2014 #3

Kyrkans största och viktigaste uppgift är att förkunna Bibelns rena och klara lära. Den ska göra Guds Ord känt och predika evangeliet, det glada budskapet om frälsning och hopp för evigheten för alla människor. Vi kan som människor inte tillföra något för att förvärva en evighet i Guds himmel. Guds...

Fortsätt att läsa

Inspelningar från LBK:s 40-årsjubileum 2014

Här kan du ta del av inspelade föredrag, morgonböner och kvällsgudstjänster från jubileumskonferensen på Hjälmargården. Tyvärr var ljudinspelningsutrustningen bristfällig, vilket inverkade menligt särskilt på sång- och musikinslagen. Festgudstjänsten på söndagen kunde tas upp endast via videokameran med störningar som följd. Temat för jubileet var “Kristusbrev till världen” med underrubrikerna “Trons grund”, “Trons förkunnelse”...

Fortsätt att läsa

Direktsändningar under 40-årsjubileet

Följ våra föredrag och gudstjänster via direktsändningar på www.bekannelse.se/verksamhet/sandningar Programmet för direktsändningarna är: Fredag 11 juli Del I: Trons grund 09.00 Inledningsgudstjänst – Stefan Hedkvist 09.45 Föredrag av prof. John Brug (I): Skriftens inspiration 11.00 Föredrag av Seth Erlandsson: LBK 40 år. Hur började det? Var är vi nu? Vart är vi på väg? 15.30 Föredrag...

Fortsätt att läsa

LBK:s 40-årsjubileum 11-13 Juli 2014

Programmet för LBK:s 40-årsjubileum 11-13 Juli 2014 Tema: Kristusbrev till världen Fredag 11 juli Del I: Trons grund 09.00 Inledningsgudstjänst – Stefan Hedkvist 09.45 Föredrag av prof. John Brug (I): Skriftens inspiration Parallellt barnundervisning 11.00 Föredrag av Seth Erlandsson: LBK 40 år. Hur började det? Var är vi nu? Vart är vi på väg? 15.30 Föredrag...

Fortsätt att läsa

LBKs nya sida är under uppbyggnad

Vi bygger just nu LBKs nya sida och vi vill i nuläget hänvisa till www.lbk.cc där du fortfarande hittar den gamla LBK-sidan som innehåller allt du behöver veta om Lutherska Bekännelsekyrkan. Adressen www.lbk.cc rekommenderas att använda fram tills den nya sidan är klar. Vi hoppas att den nya sidan ska bli till välsignelse för vår...

Fortsätt att läsa