✝️ ☀️ Sommarläger och konferens på Hjälmargården 16-19 juli