Reformationens genombrott

Under århundradena före Luther hade det blivit allt mer tydligt att en reformation av kyrkan var nödvändig. Det gällde både på det moraliska området, där förfallet ibland var väldigt påtagligt, och på det läromässiga området, där Guds fria nåd hade fördunklats genom människans naturliga lagiskhet. Under Luthers egen livstid hade...

Fortsätt att läsa