Vad betyder Jesu fridshälsning?

På kvällen samma dag, den första veckodagen, var lärjungarna samlade bakom låsta dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sade: ”Frid vare med er!” När han hade sagt detta visade han dem sina händer och sin sida. Och lärjungarna blev glada när de...

Fortsätt att läsa

Vi har uppstått med Kristus

Nytt liv

”Då ni alltså har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida.” (Kol 3:1) Ett enda ögonblick kan förändra hela ditt liv. Detta är en sanning som ofta gäller negativa och tragiska händelser. En bilolycka, en arbetsförlust eller en diagnos kan...

Fortsätt att läsa

Graven var tom!

Vad är syftet med gravar, gravstenar och begravningsplatser, egentligen? För de flesta blir det en plats där vi kan tänka på och minnas en avliden släkting eller vän, en rofylld sorgens plats. Det blev något helt annat för Maria Magdalena, Maria och Salome den första Påskdagen! (Lyssna till videobetraktelsen ovan)

Fortsätt att läsa