Var är Gud?

“Nej, detta är den fasta jag vill ha: (…) Dela ditt bröd med den hungrige, ge de fattiga och hemlösa en boning, klä den nakne när du ser honom och dra dig inte undan för den som är ditt kött och blod. Då ska ditt ljus bryta fram som gryningen...

Fortsätt att läsa