Predikan i Uppsala på 21:a söndagen efter Trefaldighet – “Sök stadens bästa och be för den”

Predikan i S:t Paulus församling i Uppsala av Stefan Sjöqvist över Jer 29:4-7 på 21:a söndagen efter Trefaldighet.

21:a oktober 2018


Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

4 Så säger Herren Sebaot, Israels Gud, till alla de fångar som jag har låtit föra bort från Jerusalem till Babel: 5 Bygg hus och bo i dem, plantera trädgårdar och ät deras frukt. 6 Ta er hustrur och föd söner och döttrar, ta hustrur åt era söner och gift bort era döttrar, så att de föder söner och döttrar. Föröka er där och bli inte färre. 7 Och sök den stads bästa dit jag har fört er i fångenskap och be för den till Herren. När det går väl för den, går det också väl för er.

Skriv en kommentar