Predikan i Uppsala 3:e efter Trefaldighet – Vem får komma till Gud?

Predikan i S:t Paulus församling i Uppsala av Anders Nissen över Matt 9:9-13 på tredje söndagen efter Trefaldighet.

7 juli 2019


Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

Matt 9:9 Jesus gick vidare därifrån och såg en man som hette Matteus sitta vid tullhuset. Han sade till honom: “Följ mig!” Då reste sig Matteus och följde honom.
10 När Jesus sedan var gäst i hans hem, kom många tullindrivare och syndare och låg till bords tillsammans med Jesus och hans lärjungar. 11 Fariseerna fick se det och frågade hans lärjungar: “Varför äter er mästare med tullindrivare och syndare?” 12 Jesus hörde det och sade: “Det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. 13 Gå och lär er vad detta betyder: Jag vill se barmhärtighet och inte offer. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare.”

Skriv en kommentar