Predikan i Uppsala 1:a advent – Han har bokrullen i sin högra hand

Predikan i S:t Paulus församling i Uppsala av Stefan Sjöqvist över Upp 5:1-5 på första söndagen i advent.

1 december 2019


Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

1 Och jag såg i högra handen på honom som satt på tronen en bokrulle med skrift på både insidan och utsidan, förseglad med sju sigill. 2 Och jag såg en väldig ängel som ropade med stark röst: “Vem är värdig att öppna bokrullen och bryta dess sigill?” 3 Men ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunde öppna bokrullen eller se in i den. 4 Och jag grät bittert över att det inte fanns någon som var värdig att öppna bokrullen eller se in i den.
5 Men en av de äldste sade till mig: “Gråt inte! Se, Lejonet av Juda stam, Davids rotskott, har segrat. Han kan öppna bokrullen och dess sju sigill.”

Skriv en kommentar