Predikan i Umeå 24:e efter Trefaldighet – Ge kejsaren det som tillhör kejsaren, och Gud det som tillhör Gud

Predikan i Lutherska Immanuelförsamlingen i Umeå av Peter Öman över Matt 22:15-22 på 24:e söndagen efter Trefaldighet.

11 november 2018


Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

Matt 22:15 Då gick fariseerna och gjorde upp planer för att snärja honom genom något som han sade. 16 De sände sina lärjungar till honom tillsammans med herodianerna för att säga: “Mästare, vi vet att du är ärlig och lär ut sanningen om Guds väg och inte tar parti för någon utan behandlar alla lika. 17 Så säg oss nu: Vad anser du? Är det tillåtet att betala skatt till kejsaren eller inte?”

18 Jesus märkte deras ondska och sade: “Varför prövar ni mig, era hycklare? 19 Visa mig myntet som skatten betalas med.” De räckte honom en denar, 20 och han frågade dem: “Vems bild och inskrift är detta?” 21 De svarade: “Kejsarens.” Då sade han till dem: “Ge då kejsaren det som tillhör kejsaren, och Gud det som tillhör Gud.” 22 När de hörde detta blev de förundrade, och de lämnade honom och gick sin väg.

Skriv en kommentar