Predikan i Göteborg – Kungen kommer till Jerusalem – Palmsöndagen

Predikan av Anders Nissen i Heliga Trefaldighets församling i Göteborg över Mark 11:1-11 på palmsöndagen.

9:e april 2017


1 När de närmade sig Jerusalem och var nära Betfage och Betania vid Olivberget, sände han i väg två av sina lärjungar 2 och sade till dem: “Gå in i byn där framför er. Så snart ni kommer in i den ska ni finna ett åsneföl som står bundet och som ännu ingen har suttit på. Ta loss det och led hit det. 3 Och om någon frågar er varför ni gör så, ska ni svara: Herren behöver det. Och han skickar strax hit det igen .”

4 De gav sig i väg och fann ett åsneföl ute på gatan bundet vid en port, och de lossade det. 5 Några av dem som stod där sade till dem: “Vad gör ni? Tar ni loss fölet?” 6 Lärjungarna svarade som Jesus hade sagt, och man lät dem gå.

7 De ledde fölet till Jesus och lade sina mantlar på det, och han satt upp. 8 Många bredde ut sina mantlar på vägen, och andra strödde kvistar som de skar ute på fälten. 9 Och de som gick före och de som följde efter ropade: “Hosianna ! Välsignad är han som kommer i Herrens namn. 10 Välsignat är vår fader Davids rike som kommer. Hosianna i höjden!”

11 Så kom han in i Jerusalem och in på tempelplatsen. Han såg sig omkring överallt, och eftersom timmen redan var sen gick han ut till Betania med de tolv.


Skriv en kommentar