Predikan i Göteborg – Samla manna tillsammans med Guds folk – Midfastosöndagen

Skriv en kommentar