Föredrag på Strandgården – Förutsägelser om Messias i Gamla Testamentet

Skriv en kommentar