Gudstjänst under ledning av Lars Gunnarsson i S:t Markus församling i Ljungby som predikade över Mark 11:15-19 på söndagen efter nyår. Predikan om vilka förväntningar vi bör ha på det nya året. Video: Hela gudstjänsten Ljudfil: Predikan 3:e januari 2016

Till inlägget

Predikan av Stefan Hedkvist i Lutherska bekännelsekyrkan i Norrköping / Västerås över Luk 2:41-52 på söndagen efter nyår. 4:e januari 2015 Vårt tema för dagen är ”Guds ord är till för alla”. Jesus visar med sitt exempel att Bibeln är till också för barn. Det är meningen att vi alla från vår barndom ska göra som han gjorde: […]

Till inlägget