Predikan av Lars Gunnarsson på Hjälmargården över det välkända Bibelstället Joh 3:16 som ofta kallas ”Den lilla Bibeln”. Predikningen är från sommarlägrets första aftonbön som blev finns inspelad i sin helhet i ljudformat. 10:e juli 2013

Lyssna

Föredrag av Stefan Hedkvist på sommarlägret och konferensen på Hjälmargården 2012 med temat ”Vårt uppdrag”. Lyssna även till föredragen Vilket är det offentliga ämbetets uppdrag?, Vilket är församlingens uppdrag? och Vilket är kyrkans uppdrag?. 13:e juli 2012

Lyssna